Toekomst gevangeniswezen Veenhuizen rooskleurig

Renovatie maakte einde aan jarenlange onzekerheid

VEENHUIZEN – De toekomst van de Veenhuizer gevangenissen lijkt vastgesteld, nu het Rijk heeft besloten de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven te renoveren. Daarmee wordt de opvangcapaciteit structureel uitgebreid naar 552 plaatsen. Burgermeester Klaas Smid noemt het ‘ontzettend goed nieuws.’ ‘De gevangenis is toch een beetje de ziel van Veenhuizen. Bovendien is dit heel goed voor de regio.’

De renovatie van de gevangenissen staat gepland tussen 2021 en 2025. De jeugdgevangenis blijft behouden, maar krijgt een andere invulling. Deze dient straks als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden. ‘We hebben altijd geprobeerd om de jeugdgevangenis ook als jeugdgevangenis behouden te laten blijven’, zegt Smid. ‘Helaas is dat niet gelukt. Dat is jammer, want daarmee gaat er een hoop kennis en kunde op dit vlak verloren.’ Wel werd er een motie aangenomen waardoor er voor de circa honderd medewerkers een vergelijkbare baan wordt gezocht. Een deel van die medewerkers heeft inmiddels al vervangend werk gevonden.

Zowel Norgerhaven als Esserheem gaan straks van 240 naar 276 plaatsen per locatie. Bankenbosch zal tijdens de renovatie gebruikt worden als tijdelijke locatie voor gedetineerden. Een gedeelte van Bankenbosch wordt verder als dependance voor het Opleidingsinstituut van Dienst Justitiële Inrichtingen gebruikt.

Burgemeester Smid gaf aan dat de uitvoerige lobby en de samenwerking met de Provincie Drenthe de doorslag hebben gegeven. ‘We hadden een uitstekende samenwerking met gedeputeerde Henk Brink en commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Op de dag van het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis, waren wij in Den Haag. In het gesprek dat wij destijds voerden, schemerde al door dat het de goede kant op zou gaan. Maar toch blijft het spannend zolang er niets officieel bekend is gemaakt.’

Volgens Smid komt er met dit besluit een einde aan jarenlange onzekerheid. ‘De dreiging van een eventuele sluiting hing al jaren in de lucht. Het was een spannend gebeuren en dan is het fantastisch dat je te horen krijgt dat gevangenissen worden gerenoveerd. Voor zowel de gedetineerden als de medewerkers is dat goed nieuws’, meent hij.

‘De gevangenissen vormen toch een beetje de ziel van Veenhuizen’, vervolgt hij. ‘Een sluiting zou een klap voor het dorp en voor de gehele regio zijn.’ De uitvoerige lobby was broodnodig, zo meent Smid. ‘Er kwamen  de laatste tijd veel Kamerleden en overige bewindslieden langs in Veenhuizen. Ook minister Sander Dekker kwam langs, om met eigen ogen het reilen en zeilen van de gevangenis te aanschouwen. We hebben de afgelopen tijd zoveel rondleidingen in Veenhuizen gehad, dat ik haast zelf een rondleiding kan geven.’

De goede samenwerking tussen gemeente en provincie noemt Smid ‘zeer positief’. ‘Maar ook de ondernemingsraden van beide gevangenissen waren tijdens gesprekken altijd vertegenwoordigd. Dat is zeer belangrijk geweest.’ Smid deed al eerder een beroep op de zittende fracties in de Noordenveldse gemeenteraad om een lobby te voeren richting hun landelijke partijen. ‘Daar is gehoor aan gegeven, wat uiteindelijk mede geresulteerd heeft in de motie omtrent de jeugdgevangenis.’

Smid meent zeker dat het gevangeniswezen in Veenhuizen toekomstbestendig is. ‘De gevangenissen zitten momenteel vrij vol’, zegt hij. ‘Het is natuurlijk moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar wij verwachten niet dat er veel afname zal zijn van het aantal mensen dat vast komt te zitten. Bovendien gaat het Rijk met de renovatie van de gevangenissen een bepaalde verplichting aan. Ze zullen straks de gevangenissen niet zo snel sluiten, wanneer deze helemaal gerenoveerd zijn. De capaciteit is momenteel zeker nodig, dus ik zie het positief in.’

Het behoud van de karakteristieke gevangenissen kan volgens Smid bijdragen aan het rehabilitatieproces van gedetineerden. ‘De gevangenen hebben in Veenhuizen nog uitzicht op de omgeving en maken de verandering van jaargetijden mee. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op rehabilitatie.’

Smid noemt dit zomerse nieuws een fantastische opsteker. ‘Na de narigheid van de laatste maanden, is dit natuurlijk prachtig. Geweldig nieuws om de zomer mee in te gaan.’