Toeristenbelasting pilot nog niet structureel ingevoerd

Een interessant avondje gemeentehuis, vorige week woensdag. Een amendement van de VVD, stevige vragen aan wethouder Ipema (die de honneurs waarnam voor wethouder Westendorp, een wisselend gezelschap raadsleden en een aantal mooie versprekingen. Zo werd Menne Kamminga achtereenvolgens voor ‘Kemminga, Manninga en Mennenga’ uitgemaakt. Vervolgens wist Hendrik Smeenge twee spreekwoorden te verbasteren tot één. ‘Toen besloop mij de schrik om het hart’, sprak het Gemeentebelangen-raadslid.
Buiten de versprekingen was het een buitengewoon nuttige vergadering. De VVD diende een amendement in om – in plaats van de beoogde 25 woningen – maximaal twintig woningen in de oude Meester de Vriesschool te bouwen. Volgens Robert Meijer is er namelijk ook behoefte aan vrije sector (huur)woningen. Een goed onderbouwd punt, vond ook Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld. Desondanks, zei hij, hebben de inwoners en betrokkenen al aangegeven dat een terugloop van het aantal woningen in de Meester de Vriesschool lastig wordt. Procedureel gezien dan. Mede hierdoor stemde – behalve de VVD – niemand in met het plan.
Naast de vragen rondom het parkeerfonds – waarover elders in deze krant een uitgebreider stuk staat – ergerde Gerbrant Fennema (D66) zich aan de taal in de conceptbegroting Publiek Vervoer. ‘In januari hebben wij een Jip&Janneke- motie ingediend en daar is door de gehele raad mee ingestemd. Wij zijn hier niets van terug in de conceptbegroting’, sprak hij. Daarnaast stelde hij dat de zienswijze in de conceptbegroting sowieso scherper mocht. Dat beaamde Gerard Willenborg (CDA). ‘Er zijn veel problemen met Connexxion en het WMO-vervoer in het algemeen. Ik vraag me af waarom we dit in het leven hebben geroepen’, zei hij. Hij stelde dat de draagvlak onder druk stond en pleitte voor een informatieavond hierover. ‘Er gaat acht ton in dit hele plan om. Is dit voordeliger dan wat er eerst was?’
Wethouder Ipema, die sprak namens de afwezige wethouder Westendorp (vakantie), liet weten dat de problemen worden aangepakt en gemonitord. De zienswijze hierop zal door de raad hernieuwd worden ingediend.
Tot slot was daar nog de pilot van de toeristenbelasting. De gemeente Noordenveld heeft geëxperimenteerd met een pilot waarbij er geen toeristenbelasting wordt gerekend voor kinderen tot en met twaalf jaar. Wethouder Alex Wekema stelde voor om die pilot een structureel vervolg te geven. De gemeenteraad voelde hier echter weinig voor. Armein Sikkenga (Gemeentebelangen) noemde het voorstel ‘matig’. ‘Het onderzoek naar het effect van deze pilot, is gebaseerd op aannames. Het is een goed initiatief, maar er is meer voor nodig om dit een structureel vervolg te geven.’ Dat beaamde ook Robert Meijer (VVD), die het een prachtige pilot noemde. ‘Maar het is nu te vroeg om het een structureel vervolg te geven. We moeten niet over één nacht ijs gaan.’ Henk Koekkoek (LGN) is – net als de andere partijen – blij met de pilot. ‘Van ons mag de toeristenbelasting in z’n geheel worden afgeschaft’, zei hij. Desondanks wordt de pilot niet direct structureel gemaakt. Zoals het plan nu voorligt, loopt de pilot nog tot en met 2019 en wordt dan gekeken of dit in 2020 een structureel vervolg kan krijgen.
Alle onderwerpen in ogenschouw genomen, was het dus een drukke en nuttige vergadering. De volgende raadsvergadering staat gepland op woensdag 20 juni, maar de maandag ervoor wordt misschien nog wel interessanter. Dan wordt namelijk de conceptuitvoering van de Centrumontwikkeling Roden gepresenteerd. Veel duidelijkheid over heikele punten zoals het parkeren in het centrum van Roden, hoeven geïnteresseerden niet te verwachten. ‘Hou er rekening mee dat parkeren een item blijft. Het bestaat niet dat wij op 18 juni kunnen vertellen hoe het parkeren in Roden eruit gaat zien’, sprak verantwoordelijke wethouder Kosters. Toch zal er binnen afzienbare tijd een besluit moeten worden genomen. En zoals de wethouder al eerder aangaf, zal dat besluit een aantal mensen tegen de borst stuiten. Wordt vervolgd…

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema