Toermalijn bestaat tien jaar

RODEN – Toermalijn is – zoals bij velen bekend- een woning aan Eldersveld 44 in Roden waarin zes jongeren met een verstandelijke beperking samen een woongroep vormen. Toermalijn is vijftien jaar geleden opgericht door een aantal ouders van kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Na vijf jaar voorbereiding, komen de zes jongeren in de volledig aangepaste woning aan het Eldersveld te wonen. Dat is nu dus tien jaar geleden. Toermalijn is een kleinschalig wooninitiatief waar de ouders veel zeggenschap hebben over de zorg voor hun kinderen. Dit gebeurt in nauw overleg met de vijftien begeleiders die in dienst zijn bij Vanboeijen in Assen. Overdag gaan de jongeren na dagbesteding buiten Roden. Op 11 september wordt stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van Toermalijn. In het dorpshuis van Nieuw Roden is van 14.00 uur tot 16.00 uur een receptie. Tijdens deze bijeenkomst zal de goede zorg en de bijzondere plaats van Toermalijn in de dorpsgemeente van (Nieuw) Roden worden belicht. Met foto’s van tien jaar Toermalijn, een film over deze bijzondere zorg en presentaties wordt een beeld van de zorg in Toermalijn geschetst. Aan het woord komen onder meer Carla Vlaskamp, hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Piety Groeneveld, bestuurder Ilmarinen, zorginstelling in Groningen. Tevens zal één van de ouders en ene tweetal medewerkers iets vertellen. Aansluitend op deze bijeenkomst in het dorpshuis is er open huis bij Toermalijn van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het feest is daarmee voor de bewoners, medewerkers en ouders nog niet afgelopen. Op 25 september is er nog een feestelijke dag voor alle direct betrokkenen.