Tolberter straatnamen centraal tijdens Fredewaldamiddag

TOLBERT – Wie waren die mannen als Heukelman, Simmelink, Verdenius en Mansholt, naar wie straten  in Tolbert zijn genoemd?  Waarom waren zij in hun tijd zo bijzonder dat ze geëerd zijn met een straatnaam? Bij de bevolking is er niet veel meer over hen bekend dan dat het een dokter was of zo. Vroeger kregen wegen en straten een naam die te maken had met de ligging: Zuiderweg, Hoofdstraat, Noorderweg, De Holm (hoogte) of met het eigendomsrecht: Mensumaweg.

Toen het dorp Tolbert werd uitgebreid, moesten er nieuwe straatnamen worden bedacht. En toen is men begonnen met het toepassen van de naam van personen die belangrijk zijn geweest voor het leven in Tolbert.  Wil Sikkens, die dit soort dingen graag onderzoekt, heeft stad en land afgereisd om in het leven van genoemde mannen te duiken. Een speurtocht die hem letterlijk naar Amsterdam en figuurlijk naar Zuid Afrika en de Verenigde Staten van Amerika bracht. Wat hij ontdekt heeft, vertelt Wil op de Fredewaldamiddag. Een van hen was violist. Daarom wordt deze middag voorzien van een muzikaal tintje. Nieuwsgierig geworden?  Deze interessante middag wordt gehouden in de CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 te Tolbert op zaterdag 12 november en begint om 14.00 uur. Donateurs vrij entree, belangstellenden  € 3.–.