Ton van der Meijs

Functie: Voorzitter Vereniging voor Dorpsbelangen Peize

“Ons gezin is in 1984 in Peize komen wonen, nadat ik, geboren in Tilburg, jarenlang in verschillende plaatsen in ons land werkzaam ben geweest. Maar in Peize blijven we wonen, hier zijn we definitief gesetteld. Om de mooie natuur, de relaxte mentaliteit en de prettige sociale contacten die je hier aantreft. Jarenlang ben ik – doordat mijn zoons er gingen voetballen – voorzitter van de voetbalvereniging Peize geweest. Sedert kort, na mijn aftreden als voorzitter dáár, ben ik voorzitter van Dorpsbelangen. Kwam ik bij de voetbalclub aanvankelijk vanwege mijn kinderen, bij Dorpsbelangen hoop ik met name mijn steentje bij te kunnen dragen aan een zo prettig mogelijk leefklimaat voor iedereen.Wat ik als voorzitter tot mijn belangrijkste taken reken? Bindende factor zijn en spreekbuis van alle bij het reilen en zeilen in onze dorpsgemeenschap betrokkenen. Ik heb die maatschappelijke betrokkenheid  altijd al gehad want ik ga van de stelling uit dat Eendracht Macht Maakt. Samen zijn we sterk. Als dat riekt naar strijdlust, dan heeft enige nuancering zin. Want ik wil als voorzitter van Dorpsbelangen namelijk vooral graag gezamenlijk met anderen opkomen voor gerechtvaardigde belangen die iedere inwoner aangaan. Die te behartigen zie ik als onze voornaamste taak; de gemeente Noordenveld ziet onze vereniging als woordvoerder, vertegenwoordiger én belangenbehartiger van de hele Peizer dorpsgemeenschap. We hebben  regelmatig contact met deze overheid. 

Omdat we door de gemeente als ‘dorpsbelangenvertegenwoordiger’ en dus gesprekspartner worden beschouwd, is het vooral ook onze taak, vind ik, om de inwoners van Peize er meer van bewust te maken dat we er juist voor hén zíjn. Daar gaan we zeker aan werken want met de 190 gezinnen die lid zijn vertegenwoordigen we momenteel een op papier té gering aantal dorpsgenoten. Wat we als Dorpsbelangen doen, waar we voor staan en welke prioriteiten we momenteel hebben kunt u uitvoerig lezen op onze website www.dorpsbelangenpeize.nl. Wilt u nadere inlichtingen, dan ben ik altijd graag bereid die te geven. Ons huidige bestuur bestaat overigens uit vijf mannen, daar kunnen best en graag zelfs een paar dames bij. Nogmaals: meer weten? Bel me gerust: 06-22517103. Doen!”