Topsporthal beschikbaar voor noodopvang voor vluchtelingen

LEEK – De gemeente Leek heeft besloten de Topsporthal van 1 juli tot en met 31 augustus opnieuw als noodopvanglocatie voor vluchtelingen aan te bieden bij het Centraal Orgaan Asielzoekers. Dit betekent dat het mogelijk wordt hier tijdelijk vluchtelingen op te vangen. De gemeente doet dit omdat er een verzoek voor opvang is binnengekomen van het COA. Op dit moment is de instroom van vluchtelingen vrij laag, maar mocht de instroom plotseling pieken en toenemen, dan is er in ieder geval een landelijke dekking van locaties beschikbaar voor noodopvang. De keuze is op de Topsporthal gevallen omdat dit ook de locatie is waar inwoners worden opgevangen bij calamiteiten en omdat hier in oktober 2015 eerder vluchtelingen zijn opgevangen. Ongeveer twee weken voor de daadwerkelijke ingebruikname van de Topsporthal voor de opvang van vluchtelingen informeert het COA de gemeente en wordt de hal in gereedheid gebracht. Het is niet bekend of en wanneer ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de noodopvanglocatie en ook niet wie er komen en voor hoe lang. Zodra hier duidelijkheid over is, maakt de gemeente dit bekend. Het blijft tijdens de noodopvang wel mogelijk te sporten in het Sportcentrum Leek. Indien van de opvang gebruik wordt gemaakt zal, in verband met de langere periode, de coördinatie van de huisvesting en vrijwilligers deze keer niet in handen zijn van de gemeente, maar van het COA. De gemeente vervult een toezichthoudende rol in het kader van openbare orde en veiligheid. Gelet op de behoefte voor doorstroming van vluchtelingen, heeft de gemeente de vraag voor locaties voor de realisatie van een asielzoekerscentrum voor de langere termijn nog in onderzoek.