Transformatiefonds in het leven geroepen voor sterk kernwinkelgebied Roden

Zakenkring en gemeente weer ‘on speaking terms’

RODEN – De financiële tegenvaller van de gemeente Noordenveld betekent niet dat er per se minder geld beschikbaar is voor de centrumontwikkeling van Roden. Wél zullen enkele onderdelen worden uitgesmeerd over een langere periode. Dat gaf projectleider Jelle van der Heide (inzet) afgelopen week aan tijdens een vergadering van de Zakenkring. In Het Wapen van Drenthe praatte hij zo’n 65 leden bij.

Dat het een tijdje niet helemaal koek en ei was tussen de gemeente Noordenveld en de Zakenkring, is geen geheim. Wethouder Henk Kosters, die eveneens aanwezig was bij de vergadering van de Zakenkring, gaf aan blij te zijn dat de grootste kou nu uit de lucht is. ‘Het ging even fout tussen ons, maar het is helemaal goed gekomen’, sprak hij. ‘We zijn weer on speaking terms en kijken nu naar de koers die we in Roden willen varen. We hadden een dipje, maar gaan er nu samen de schouders onder zetten.’

Daarna was het woord aan Van der Heide, die de aanwezigen meenam in de huidige stand van zaken van de centrumontwikkeling. Volgens de projectleider staat Roden er momenteel goed bij. ‘Dat blijkt ook uit economisch onderzoek. Maar om die positie te behouden, moet er wat gebeuren.’ Uiteraard werd meteen de financiële situatie van de gemeente geschetst. ‘Noordenveld moet de komende vier jaar telkens 1,6 miljoen euro zien te vinden. Dat is geen sinecure en zal uit de volle breedte van de gemeente moeten komen. De centrumontwikkeling is met 14,5 miljoen één van de grotere projecten. Het is logisch dat daar ook kritisch naar gekeken zal worden. Niet zozeer dat er dan minder geld beschikbaar voor is, maar wél dat we sommige projecten moeten uitsmeren over langere tijd.’ De gemeente is overigens nog steeds aan het zoeken naar cofinanciering om die 14,5 miljoen euro rond te breien. Mocht die er niet komen, dan zal de raad gaan snijden in het plan.

Op de lopende projecten heeft dit in ieder geval geen effect. De aanpak van de Heerestraat/Wilhelminastraat, het HOV, de Vrijetijdsboulevard, de 100 te realiseren parkeerplekken en het transformatiefonds (zie verderop in dit artikel) blijven buitenschot. Over de inrichting van de Heerestraat volgt eind november nog een inloopbijeenkomst, waarbij eenieder op- en aanmerkingen kan geven over het ontwerp, gemaakt door ingenieursbedrijf Sweco. De gemeente hoopt vervolgens in het eerste kwartaal van 2020 haar voorlopige plannen te presenteren. In mei 2020 zou er een collegebesluit moeten volgen. Als alles volgens plan verloopt, zou dan in het tweede kwartaal van 2021 de schop in de grond kunnen.

De plannen omtrent het HOV zijn inmiddels de voorbereiding in gegaan. Binnenkort volgt nog een informatiebijeenkomst hierover. ‘Dit is louter een informatiebijeenkomst’, gaf Van der Heide aan. De afgelopen tijd zijn de discussies over het HOV flink opgelopen, wat uiteindelijk leidde tot het zogenoemde ‘dipje’ waar Kosters het eerder over had. Nu de raad heeft ingestemd met de plannen van het college, moet die discussie voorbij zijn. De gemeente hoopt begin 2020 met het HOV aan de slag te kunnen. De centrumhalte staat in april 2020 op het programma. Pas na de Rodermarkt zal gestart worden met de rotonde. ‘Dit om ongemakken te voorkomen’, aldus Van der Heide.

De discussie mag dan al door de raad zijn afgehandeld, geheel verrassend was het niet dat er tijdens de vergadering nog vragen werden gesteld over de parkeerplekken. Want: ‘waar moeten die nou komen?’ Van der Heide: ‘Iedereen die een beetje uit zijn ogen kan kijken, heeft wel een idee waar die parkeerplekken zouden kunnen komen.’ Uitspraken kon hij hier echter niet over doen. ‘We zijn met grondeigenaren in gesprek. Zij hebben recht op privacy. Ik kan daar dus niets over zeggen.’ Toen even later toch nog een discussie over het parkeren leek op te laaien, drukte Van der Heide deze de kop in. ‘De raad heeft besloten en we moeten verder. We kunnen niet altijd iedereen tevreden stellen.’

De vele planningen die voorbij kwamen tijdens de vergadering, waren voor de meeste leden voor de Zakenkring niets nieuws. Het gros is namelijk goed geïnformeerd over de stand van zaken. Enkele minder ingevoerde leden sputterden af en toe wat tegen, wanneer een planning hen niet duidelijk was of ze vonden dat Van der Heide teveel verzandde in ‘ambtenarentaal’. Gelukkig was zijn betoog voor de neutrale toehoorder goed te begrijpen en zijn presentatie kon dan ook op applaus rekenen.

Transformatiefonds

Een interessant onderdeel van de presentatie, was de bijdrage van Wendie Kingma (gemeente Noordenveld) over het transformatiefonds. De gemeente trekt liefst 750.000 euro uit om ervoor te zorgen dat Roden ‘toekomstbestendiger’ is. Hoe? Door het zogenaamde ‘aanloopgebied’ en ‘kernwinkelgebied’ van Roden aantrekkelijker te maken. Dit wil de gemeente doen door herontwikkeling, functiewijziging en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Maar ook door het verbeteren van de gevels en de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied.
Hiervoor zijn in totaal vier subsidies in het leven geroepen. Zo is er de transformatiesubsidie voor ondernemers die in het aanloopgebied (wat grofweg loopt vanaf de Kampeerhal tot aan het Wapen van Drenthe) van detailhandel naar wonen willen. Of ondernemers die in het kernwinkelgebied van detailhandel naar horeca wil. Ook is er een verplaatsingssubsidie voor hen die in het aanloopgebied zitten, maar graag wil verhuizen naar het kernwinkelgebied.
Daarnaast is er ook een gevelsubsidie en een planontwikkelingssubsidie.
De bedoeling van het transformatiefonds, is het overhouden van een sterk kernwinkelgebied. Van der Heide: ‘We hebben in Nederland teveel vierkante meters retail. Om een sterk dorp te houden, moeten we dat terugdringen.’

Zakenkring-voorzitter Johan Hummel toonde zich positief tegenover het transformatiefonds. ‘Je zult gezamenlijk moeten werken aan een sterk kernwinkelgebied. Ik juich dit fonds van harte toe.’