Trieste aanblik

column-cees-amberbomen

Het is nauwelijks voor te stellen dat op de plek waar de foto is gemaakt – naast zorgcentrum De Hullen aan de H. Scheepstrastraat – een prachtige rij bomen stond. De bomen staan er nog wel, maar de aanblik is niet om aan te zien. En dat terwijl je in het najaar nog kon genieten van de meest prachtige herfstkleuren. Daar staat de Liquidambar styraciflua – de Amberboom – namelijk om bekend. Naast de vele kleurschakeringen is het vooral  de donkerkarmijnrode kleur die in het najaar opvalt.

Van origine komt de Amberboom voor in het oosten van de V.S. tot in Mexico. In 1640 is deze boom vanwege zijn prachtige herfstkleuren in Europa ingevoerd. Hij behoort tot de Toverhazelaarachtigen, een familie die naast haar naamgever en de Amberboom zeven andere geslachten kent. Het zijn soorten waar ik nog nooit van had gehoord: Distylium, Parrotiopsis en Fothergilla om er maar enkele van te noemen. In het voorjaar zijn de Amberbomen ’onder handen genomen’. Ze zijn toen gekandelaberd zoals dat heet.  Bij deze snoeivorm worden takken zo sterk ingekort dat de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. Eigenlijk wordt dat kandelaberen slechts toegepast als noodgreep en dat was hier beslist niet noodzakelijk. Misschien dat ze van onderen iets te sterk waren uitgedijd, maar dan had men deze bomen kunnen opsnoeien: De onderste takken verwijderen en naar boven toe de takken iets inkorten op dusdanige wijze dat er min of meer een piramidevorm ontstaat. Je moet bij snoeien altijd rekening houden met de habitus van de boom (of struik), hoe ziet hij er na de ingreep uit. Kandelaberen leidt vrijwel altijd tot ronduit lelijke bomen en lang niet alle (zoals deze Amberbomen) verdragen het.

Van de acht bomen die er staan zijn enkele al (vrijwel) dood en of de andere ooit weer een ‘normaal’ uiterlijk krijgen is maar de vraag. Misschien één of twee en dan zijn we jaren verder. Omdat ik er iets meer over wilde weten heb ik maar eens gebeld met de ambtenaar bij de gemeente die over bomen gaat. Hij kon me direct vertellen dat het geen bomen van de gemeente waren, maar van zorgcentrum De Hullen. Nou moet je altijd op je qui vive zijn wanneer het over bomen gaat, want soms bemoeien politici (bijvoorbeeld wethouders) zich er mee en berg je dan. Wat dat betreft spreek ik nog geregeld mensen die schande spreken over wat er met de beukenlaan op Nienoord is gebeurd. De verantwoordelijke wethouder gaf een voorstelling van zaken die zeer bezijden de waarheid was om de bomen omver te krijgen om zo een pot geld binnen te slepen. Nu las ik enige tijd geleden een artikel in dit weekblad dat deze ex-wethouder de pretentie heeft burgemeester van Noordenveld te worden. Door de schrijver (een grote vriend van me) werden haar zelfs kansen toegedicht. Ik reageerde daarop en zei me niet te kunnen voorstellen dat we hier zitten te wachten op een burgemeester die kan liegen dat het gedrukt staat. Je mag andere kwaliteiten verwachten en dus daagde ik hem uit, bood honderd euro als ze het zou worden en hij hoefde me ’slechts’ vijftig euro te betalen als ze het niet wordt. Helaas ging hij niet op mijn aanbod in. Jammer, want dat scheelt me wel een paar flesjes goede wijn.

Wie het wel wordt moeten we maar afwachten. Daar gaat de Commissaris van de Koning over en dan is het gemakkelijk een partijgenoot te benoemen, maar gezien de huidige politieke verhoudingen lijkt mij dat niet wenselijk. Overigens vermoed ik dat Tichelaar voldoende boven de partijen staat en een juiste afweging maakt. Persoonlijk hoop ik dat we in Noordenveld een burgemeester als Verkerk krijgen. Hoe de beste man of vrouw tegenover natuurzaken staat zien we wel. Mijn ervaring is dat politici in het algemeen weinig affiniteit hebben met natuur. Met zaken als het kappen van bomen kunnen ze zich dan ook maar beter niet bemoeien en het liever overlaten aan mensen die er verstand van hebben en weloverwogen beslissingen nemen. Het is trouwens te betreuren dat je in Noordenveld bomen mag kappen die zonlicht wegnemen wanneer je zonnepanelen plaatst. In veel gemeenten is dat beslist geen argument en vindt men dat ze dan maar elders moeten worden geplaatst. Wat is trouwens het voordeel? Tel uit je winst: In plaats van een boom die in de zomer voor koelte in je huis zorgt wek je energie op om de airconditioning draaiende te houden.