Trijn Reyntjes-Kramer

Leutingewolde vmh Reijntjes-1

Naam: Trijn Reyntjes-Kramer (voor 18.08.2015)

Functie: Voorzitter ANBO, afdeling Roden

“ANBO is de afkorting van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. We zijn dé belangenorganisatie voor senioren. De afdeling Roden telt 297 leden en ons gebied omvat alle plaatsen in de voormalige gemeente Roden. Dit wordt mijn tweede termijn als voorzitter; we hebben een driekoppig bestuur dat bestaat uit Fiena Stoffers, Jantien Rüsschen en mijn persoontje. Ja, je mag ons best strijdbaar noemen. Bernard Oberink was mijn voorganger als voorzitter; ik beschouw hem als mijn leermeester. Vorig jaar bestond onze afdeling 75 jaar. Dat hebben we niet gevierd, maar we zijn als belangenbehartigers voor alle ouderen in onze samenleving wel degelijk alert en actief. Met, laat ik dat vooral ook even uitdrukkelijk melden, in de media gesignaleerde strubbelingen met het hoofdbestuur hebben wij als afdeling Roden niets te maken. Wij volgen bewust de koers die we altijd gevaren hebben: als lokale organisatie op een prettige manier de belangen van ouderen behartigen. Dat is nodig ook, want er is en er wordt veel veranderd. Via onze inbreng in de SWON, de Samenwerkende Ouderenbonden in de gemeente Noordenveld, maken we ons sterk om onze invloed bij de gemeente, die veel taken op dit gebied krijgt toebedeeld, te laten gelden. En tot dusverre zijn de contacten met de lokale overheid goed te noemen; we zijn zonder meer een volwaardige gesprekspartner naar wie ter dege wordt geluisterd. Wij staan dan ook voor al – met de nadruk op ál – onze leden op de bres. Ouderen mogen niet ondergesneeuwd raken.

Naast het behartigen van ouderenbelangen wat onze primaire taak is, staan ook de gezellige en prettige contacten onderling hoog in ons vaandel. Ons bestuur vergadert één keer per maand om alles – ook individuele problemen – te bespreken. Verder zijn er een keer of drie per jaar ledenvergaderingen, altijd in ons ‘home’ Het Wapen van Drenthe en we organiseren niet te vergeten jaarlijks een busreis met alles d’r op en d’r aan. Vanaf 55 jaar kun je ANBO-lid worden; de contributie is niet hoog en je krijgt er in ieder geval veel voor terug. Want echt, eendracht maakt macht. Wilt u meer weten? Klik dan onze site www.anbo.nl/afdelingen/roden even aan. U kunt me mailen via R.Reyntjes@kpnplanet.nl