Trijntje Heerspink

Norg VMH Trijntje Heenspink

Naam: Trijntje Heerspink

Functie: Voorzitter Vrouwenvereniging De Velden

“De Vrouwenvereniging De Velden werd in 1987 opgericht. Ze is uitsluitend ‘toegankelijk’ voor vrouwen die in Westervelde en Zuidvelde zijn geboren of daarmee een binding hebben. Zelf ben ik in Westervelde geboren en opgegroeid; nu wonen we al weer jaren in Norg en dat bevalt ons goed. Nee hoor, geen wens om naar mijn roots terug te keren, maar het onderhouden van de contacten met voormalige plaatsgenoten vind ik wel heel prettig. Dat doen we in de wintermaanden – vanaf oktober – één keer per maand, altijd ’s avonds op de eerste maandagavond van de maand. Onze thuisbasis is dan de De Elsakker, hier in Norg. Onze club die geen religieuze achtergrond heeft maar zich richt op alle vrouwen die ‘wat’ met Zuidvelde en Westervelde hebben, telt momenteel 24 leden. Allemaal van laat ik het zó zeggen: gevorderde leeftijd. Waar ook wij aan ‘lijden’ is vergrijzing. ‘Vers bloed’ willen we er dus graag bij hebben. Onze maandelijkse clubavond wordt altijd goed bezocht. Dat ligt aan de gezellige sfeer die er heerst, maar ook aan het gevarieerde programma waaruit zo’n avond bestaat. Altijd ook met iets ‘leerzaams’, waar je dus iets aan hebt. Buiten de maandelijkse bijeenkomst organiseren we ook allerlei activiteiten: fietstochten, een jaarlijkse busreis met aan het slot lekker eten en elk jaar om en om met of sinterklaas of kerst iets leuks. Nee, nooit met de mannen erbij. We zijn echt een gezellige club die ook bij huwelijksfeesten en met ziekte van zich laat horen. En weet je, het lidmaatschap kost je slechts € 17,50 per seizoen – daar krijg je heel wat voor terug. Vrijwel vanaf het begin ben ik zelf lid en dat bevalt me prima. Het voorzitterschap bekleed ik sinds kort dus in dat opzicht kun je me een groentje noemen. Of ik ook een voorzittershamer heb? Zeker, een hele mooie zelfs maar die gebruik ik niet. Het gaat er bij ons allemaal informeel aan toe. En o ja, we hebben ook elk jaar een nieuw ‘eendagsbestuur’ waarvoor steeds willekeurig vier vrouwen worden uitgekozen die dan een verrassingsprogramma voorbereiden. Leuk hoor, zoals eigenlijk álles bij ons leuk en gezellig is. Wie op de een of andere manier een binding met Westervelde of Zuidvelde heeft, is bij ons van harte welkom. Zeker, ook jongeren. Meer weten? Bel me gerust: 0592-613424.”