‘Trillingen… geen bevingen in Steenbergen’

Stilte voor de storm in Politiek Noordenveld. De Raad der gemeente heeft vrijaf tot woensdag 11 maart. Krokusvakantie en korte agenda’s. Stilte voor de storm? Zou zo maar eens kunnen. Hete hangijzers dringen zich al weer op. De Raad deed al aan voorbereidende werkzaamheden. Ze trokken al rond bij de Gasopslag in Langelo en lieten zich gemoedelijk voorlichten. Daar was aanleiding toe. De capaciteit van de opslag was uitgebreid. Nieuwe putten en een nieuwe leiding Sappemeer-Langelo… De gevolgen zijn ook merkbaar. Scheuren… Letterlijk in de muren. Heel toevallig op een nieuwjaarsbijeenkomst ter sprake gekomen. In Steenbergen. Terluiks. Want de mensen spreken er niet graag over. De bevingen in het Groningerland laten hun verwoestende sporen na. Het probleem begint zo langzamerhand de limiet te bereiken. Voor dat er nog aan op te lossen valt. Daar zitten ze rond de gaslocatie in Langelo niet op te wachten. Daar wonen eigenaren van woningen… Spookverhalen leiden tot waardevermindering, redeneren ze daar… Er zijn nogal wat verschillen met het Groningse. Daar daalt de bodem terwijl hij rond Langelo juist stijgt. Of in ieder geval op en neer gaat. In geringe mate, slechts bezweren de voorlichters van de NAM. Maar die hebben allang hun geloofwaardigheid verloren. Ik kende eens Frank Duut. Voorlichter decennialang van de NAM. Bevlogen, zodra er iets negatiefs opdook over zijn bazen en hun gashandeltje… Dat gebeurde in 1986. Toen leefde er een aardrijkskundeleraar met de naam Meent van der Sluis. Hem komt de eer toe als eerste het verband tussen aardgas-bodemdaling-onrustige bodem gelegd te hebben. Meneer was nog gepromoveerd geoloog ook. In plaats van netjes bij de NAM in dienst te treden bleef hij echter gewoon lesgeven aan een HBO en was nog Drents Statenlid van de PvdA ook. De landelijke kranten brachten het nieuws destijds bescheiden, maar dat was voor voorlichter Frank Duut al reden genoeg genadeloos met hem af te rekenen. Culminerend in de zin:"Wat zou zo’n aardrijkskundeleraartje nou…" Inmiddels is duidelijk hoezeer Meent van der Sluis gelijk had. Hij heeft het alleen zelf niet meer meegemaakt Hij stierf al 15 jaar geleden…

Dezelfde Frank Duut stond de omwonende bij de opening van Langelo op te wachten. Met open armen. Ik was er destijds in 1997 bij als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen RAS. Met geld, goede raad, mitigerende maatregelen, een zeer warme maaltijd en een spetterende lasershow. Het kon niet op. Die mitigerende maatregelen bestonden uit een miljoen gulden voor het RASgebied om door middel van struikgewas het hele industriële complex aan het oog te ontrekken. In Langelo werden onmiddellijk struiken en wallen aangebracht. Voor Steenbergen duurde dat nog jaren. De Nam had het geld hiervoor overgemaakt aan de gemeente Norg. De toenmalige VVD wethouder Hollard vond het verstandiger het miljoen voor jaren tegen rente bij de RABObank vast te zetten. Toen het geld uiteindelijk werd besteed aan de aanplant van zichtontnemend struikgewas, vraten de koeien van boer Holman de hele mikmak op. Een vorm van burgerlijk protest ongetwijfeld… De huidige struikjes, die er over zijn gebleven, maken een miezerige indruk… Maar goed de protesten bij de aanleg van dit complex waren vakkundig door Voorlichter Duut afgekocht… Hoe gaat het momenteel met Duut, die zo genadeloos afrekende met Meent van der Sluis? Hij is al weer een kleine 15 jaar weg bij de NAM. Is een tijd fractievoorzitter in de raad van Assen voor de VVD geweest, maar hij vertikte het aanvankelijk zijn excuses aan de nazaten van der Sluis aan te bieden. Het laatste nieuws is dat hij toch door de bocht is… Mede omdat ik me zelf ook als toenmalige bestuurder omgekocht voelde, ben ik deze week poolshoogte gaan nemen over de aangerichte schade… Ik meldde me bij het Wildrestaurant en Hotel Jachtlust. In hartje Steenbergen. Op de gevel staat het jaartal 1846. Je zou een heel oud gebouw verwachten. Het gebouw heeft in de loop de eeuwen de nodige renovaties ondergaan, zodat het op het oog er goed onderhouden uitziet. Met de uitbaatster Lina Verburg, die samen met haar echtgenoot Renee Jachtlust drijft loop ik om het tamelijk grote gebouw heen. Overal zie ik lange scheuren, recht van boven naar beneden. De meeste gaan dwars door de muren heen, neem ik waar. Lina brengt een verbazingwekkende rust en beheersing aan de dag. Ze kan zich alleen behoorlijk ergeren over de hetzerige berichtgeving in de kranten. Niks aardbevingen… spreekt ze stellig… ikzelf en anderen nemen "trillingen" in de bodem en de lucht waar. Door kunstmatige capaciteitverschillen. Je zou kunnen zeggen dat door het inblazen in de bodem van grote hoeveelheden gas die trillingen ontstaan. Het contrast met een gasput in het Steenbergerveld, waar het gas er wel wordt uitgezogen, weegt ook mee, zegt ze, wij zitten dus precies daar tussenin… Ze hoopt op steun van de door ons gekozen volksvertegenwoordigers. Laat ze maar eens goed komen kijken zegt ze. Ik heb ze nog niet gezien. Dames en heren in raad en B en W… U bent bij de daders van de NAM op bezoek geweest… zou u ook eens poolshoogte bij de slachtoffers willen nemen… Werk aan de winkel…