Trots overheerst bij nieuw te bouwen wijk in Marum

Grote belangstelling Alberdaheerd II: loting onder gegadigden

MARUM – Met de ontwikkeling van Alberdaheerd II mag Marum zich verheugen op een gloednieuwe en bruisende wijk. Vanwege de grote belangstelling voor de nieuwe wijk, zullen woningen via loting worden toegewezen. Alberdaheerd II blijkt immens populair en bewijst daarmee het gelijk van de voormalige gemeente Marum en de huidige gemeente Westerkwartier. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi kijkt tevreden terug op het doorlopen proces en heeft ook ten tijde van de coronacrisis burgerparticipatie hoog in het vaandel.

Aan de zuidoostkant van het dorp Marum verrijst de komende jaren de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Het plan voor deze woonwijk bestaat uit 46 kavels. Hiervan zijn 34 vrijstaand en particulier uit te geven en 12 halfvrijstaand, die projectmatig worden uitgegeven. Momenteel staan er 204 belangstellenden geregistreerd. ‘Een ongekend aantal’, zo oordeelt Dijkstra-Jacobi. ‘De animo voor het project overstijgt onze verwachtingen.’ De wethouder is sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente Westerkwartier (1 januari 2019) belast met het onderwerp. ‘Toen de eerste stappen in dit project werden gezet, was ik nog raadslid in de gemeente Zuidhorn’, herinnert Dijkstra-Jacobi zich. ‘Marum is van oudsher een bruisend dorp, maar in mijn tijd als raadslid ging het in het Westerkwartier vooral over de bouwontwikkeling van Leek en Zuidhorn.’


Dat het dorp toch zo populair blijkt te zijn, wijt de wethouder aan de gunstige ligging. ‘Marum ligt pal aan de A7 en kent bovendien een prachtige omgeving’, aldus de wethouder, die het daarom niet zo verwonderlijk vindt dat er zoveel gegadigden voor de nieuwe wijk zijn. Dijkstra-Jacobi is blij dat Alberdaheerd II een project breed gedragen project is geworden. ‘Op het bestemmingsplan werden meerdere zienswijzen ingediend’, zegt ze.  ‘Daarnaast waren er een aantal insprekers in de raad. Meteen zijn we toen gaan nadenken, hoe we omwonenden tegemoet konden komen. Ik vind het belangrijk dat zij worden gehoord, dat hun mening ertoe doet. We zijn ‘out of the box’ gaan denken. Persoonlijk ben ik dagenlang bezig geweest het project me eigen te maken, met als doel om het plan uiteindelijk zo goed mogelijk neer te zetten.’

Zo was er de Heemkundekring die wees op de cultuur-historische achtergrond van het stuk grond waar de Alberdaheerd II moest verrijzen. Waar vroeger bijvoorbeeld de Renkemaheerd stond, zal nu een ‘groenbuffer’ worden aangelegd. Een stuk groen die als rustplek kan fungeren voor wandelaars en fietsers vanuit het hele Westerkwartier. ‘We zijn tegemoet gekomen aan de wensen van inwoners. Eigenlijk zouden we in maart nog een inloopavond hebben voor omwonenden en andere belangstellenden, maar helaas hebben we die moeten cancelen.’

Dat wil niet zeggen dat de gemeente bij de pakken neer gaat zitten. ‘Het is jammer van zo’n avond, maar we willen de mensen blijven betrekken bij het plan’, zegt Dijkstra-Jacobi. ‘Vandaar dat we besloten hebben om de mensen een brief te sturen, met een visualisatie van het plan. Er zijn zo’n tachtig brieven verstuurd aan omwonenden van de Alberdaheerd II. We doen ons best om iedereen mee te nemen in het plan, ook nu.’

Tot zover lijkt het erop dat de plannen rondom Alberdaheerd II geen vertraging gaan oplopen. ‘Daar gaan we in ieder geval niet van uit.’ Wethouder Dijkstra-Jacobi is blij dat de nieuwe woonwijk van Marum steeds dichterbij komt. ‘Ik vind dat er een heel mooi en vooral breed gedragen plan ligt. Marum mag hier echt trots op zijn. Zo’n wijk zet een dorp weer echt op de kaart.’

Loting

Voor dit uitbreidingsplan is grote interesse. Er staan momenteel 204 belangstellenden geregistreerd. Het college heeft besloten de toewijzing van de 34 particuliere bouwkavels via loting te laten verlopen.

Om iedere gegadigde een gelijke kans te bieden om voor de reservering van een bouwkavel in aanmerking te komen, is besloten een lotingsreglement vast te stellen. Dit reglement is van toepassing op de loting van particuliere bouwkavels in het plan Alberdaheerd II. Met dit reglement geeft de gemeente een eenduidig kader waarbinnen zij de bouwkavels uitgeeft.

Dijkstra-Jacobi: ‘Om de toewijzing transparant en helder te laten verlopen, kiezen we voor de route van een loting. Dit gaat volgens het reglement en via de notaris.’