‘Trump aan de pil’

LEEK – Ze was er niet rustig op. Sliep ’s nachts slecht en zag alleen maar rampscenario’s. Hoe kon ze voorkomen waar ze bang voor was?. Wat was het geval? Haar dochter was al een tijdje de deur uit. Hoewel ze achter in de twintig was, was ze nog steeds niet los vertrouwd. Toen een kennis van mij voor de tweede keer moest trouwen, zei zijn vader de onvergetelijke woorden ‘Hij treft altijd vrouwen die los in ’t ondergoed zitten’. Vergetend dat zijn zoon geen haar beter was. Volgens de onrustige moeder was haar dochter ook zo’n los in ’t goed zittend geval. Maar, ineens had ze de oplossing. Elke morgen kwam haar dochter bij haar koffiedrinken. Niet lang, even een half uurtje, maar lang genoeg om een probaat middel toe te passen. Als ze in de keuken de koffie inschonk, gooide ze de pil in het kopje van haar dochter. Sinds die tijd waren de apen en beren verhuisd naar de dierentuin en sliep ze zelf als een roos. Waarom ik hier aan terug moest denken? Na de uitslag van de 58e presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten van Amerika voelen miljoenen mensen zich onrustig. En niet voor niets. De nieuw gekozen president Trump zit vanaf 20 januari 2017 achter de knoppen van levensgevaarlijke wapens. Hij noemde vrouwen ‘varkens, honden en walgelijke beesten’. Wil een hek langs de grens met Mexico om te voorkomen dat ze het land binnenkomen. Een complete en totale immigratiestop van moslims. Ook waterboarding wil hij terug. Waterboarding is een zeer harde verhoortechniek waarbij een vastgebonden verhoorde over zijn of haar gezicht een natte doek krijgt gelegd. Hierover wordt telkens water gegoten, wat een gevoel geeft van verdrinking. Hoe gek kun je zijn om dit soort methoden te willen toepassen! Dit zijn maar een paar van de vele uitspraken die Trump heeft gedaan. Terug naar de oplossing van de ‘onrustige’ dame. Het moet toch mogelijk zijn dat de koffiejuffrouw van Trump, net als bij de ‘losse’ dochter, één of andere pil in de koffie gooit, waardoor hij niet de lust heeft om ook maar één verkeerde beslissing te nemen. Moet toch mogelijk zijn, wetende dat Trump echt niet gaat mediteren of op de homeopathische tour gaat door valeriaanextract te gebruiken. Gelukkig wordt er door de altijd vriendelijk bodes van het gemeentehuis alleen maar veilige koffie gezet. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2017 werden er door diverse partijen amendementen en / of moties ingediend. GroenLinks: Motie uitbreiding budget duurzaamheid, CU: Motie verhogen budget bomenonderhoud met 50.000 euro en een amendement om een zin te verwijderen uit het onderwerp sportpark Oostindië, VVD: Amendement tekstuele wijziging waardoor maatregelen worden genomen om weerstandsvermogen, van 0,91 naar 1 te brengen. Als laatste D’66 een amendement om de voorgestelde verkeersmaatregelen Midwolderweg niet uit te voeren en een motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een duurzame proeftuin nabij de A7. Werden bijna alle moties en amendementen gedurende de vergadering door onvoldoende steun ingetrokken, de motie van D’66 i.v.m. een proeftuin werd positief ingetrokken. Dit n.a.v. de enthousiaste toezegging van wethouder Karin Dekker. Ze zag het net als de meerderheid van de andere fracties als een zeer noflik streven en de moeite van het onderzoeken waard. Doet een proeftuin denken aan het eetbare huisje van Hans en Grietje, het gaat hierbij om een proeftuin met duurzame en conventionele energietechnieken. Volgens D’66 biedt Leeksterveld veel ruimte en zijn er nog weinig locaties waar duurzame innovaties kunnen worden getest. Wel rond universiteiten en hogescholen, maar daar is volgens de partij weinig grond beschikbaar. Leek heeft gelukkig De Borgen, in de toekomst een campus, en pientere bedrijven die zich hier bij kunnen worden betrokken. Hopelijk valt er over een aantal jaren nog meer te ‘proeven’ in de gemeente Leek. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.