Twee miljoen aan bezuinigingen: geen sporthal voor Roner scholen, onderhoud openbare ruimte teruggeschroefd

Begroting Noordenveld blijkt pittige puzzel

NOORDENVELD – De puzzel die de programmabegroting van de gemeente Noordenveld is gebleken, leert dat er twee miljoen euro bezuinigd moet worden. Hierdoor heeft het college van burgemeester en wethouders kritisch moeten kijken naar alle ambities en kostenposten, teneinde een sluitende begroting te kunnen presenteren. Wethouder financiën Alex Wekema spreekt dan ook van een moeilijk proces. ‘2019 was al een moeilijk jaar voor ons en nu ligt er wederom een pittige opgave.’ De grootste tekorten liggen nog steeds bij het sociaal domein, al speelt ook de coronacrisis Noordenveld parten.

Bij tekorten op de begroting wordt er vanzelfsprekend eerst gekeken naar de consequenties voor de inwoners van de gemeente. Met een OZB-verhoging van liefst 7,5 procent en een verhoging van de afvalstofheffing lijkt de inwoner de dupe van de bezuinigingen, maar de praktijk laat iets anders zien. Doordat de rioolheffing namelijk naar beneden gaat, is er maar een verhoging van de lokale woonlasten van 2,5 procent. Een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt volgend jaar slechts tien euro meer aan woonlasten. Volgens wethouder Wekema is een lichte stijging van de woonlasten onvermijdelijk om alle voorzieningen in stand te houden.

Een jaar eerder wilde het college de OZB al verhogen met zes procent. Toen stak de raad daar een stokje voor, door aan te geven dat er in de eigen organisatie moest worden gesneden. ‘De OZB is een van de weinige belastingen waardoor de gemeente echt geld kan vrijmaken’, zegt Wekema. ‘De keuze is heel simpel: het is of dit, of snoeien in de voorzieningen. Bovendien hebben wij de andere heffingen zo laag mogelijk gehouden. In vergelijking tot andere gemeenten valt de lastenstijging hier reuze mee.’

Noordenveld stopt verder met de ‘aanjaagfunctie’ voor het project ‘Op Fietse’. ‘Dit project zou sowieso stoppen, maar wij leggen nu al die functie neer. De aanjaagfunctie maakte dat wij makkelijker activiteiten en evenementen naar onze gemeente konden halen. Dat zal nu best nog kunnen, maar dat zou dan meer vanuit de ondernemers moeten komen’, zegt wethouder Wekema. ‘De fiets blijft in onze gemeente overigens op nummer één staan.’

Een pijnpuntje zit hem in het uitstellen van de bouw van een gymzaal bij De Esborg en De Ronerborg. Het college kon simpelweg geen ruimte maken voor het nieuwe sportonderkomen van beide middelbare scholen. Ook andere plannen in het zogenaamde Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) zijn ‘on hold’ komen te staan. De (ver)bouw van de sporthal in Peize gaat komend jaar wel door. ‘Daarover heeft de raad immers al in een eerder stadium een beslissing genomen’, aldus wethouder Jeroen Westendorp. ‘Dat project heeft dus prioriteit.’

Wethouder Henk Kosters kon mededelen dat er niet zal worden getornd aan de bedragen en uitgangspunten van de Centrumontwikkeling Roden. In tegenstelling tot berichtgeving in andere media, wordt het plan niet uitgesteld. Wel wordt er meer gefaseerd uitvoering gegeven aan de plannen, waardoor de verwachting is dat het centrum in 2023 in plaats van 2022 klaar zal zijn.

Het onderhoud in de openbare ruimte, op begraafplaatsen en op Vitale Vakantieparken zal ook worden teruggeschroefd. Verder houdt de gemeente zich niet aan de belofte dat alle bomen die tijdens de storm in juni 2019 sneuvelden, opnieuw zullen worden geplant. Ook wordt er een verhoging van de toeristenbelasting voorgesteld. Deze zal van 1,10 naar 1,75 euro per persoon per nacht gaan. Kinderen tot en met twaalf jaar genieten in Noordenveld nog steeds een uitzonderingspositie. Het college wil dat er over hen ook de komende jaren geen toeristenbelasting hoeft te worden betaald.

‘Hopen dat de koek groter wordt’

Het college van Noordenveld benadrukt nog maar eens dat men de meeste financiële pijn lijdt bij het sociaal domein. Al jarenlang krijgen gemeenten structureel te weinig geld om dit op orde te houden. ‘We hopen dat de koek vanuit het Rijk groter wordt’, aldus Wekema. ‘Of dat tegen beter in is? Ik weet het niet. We gaan ervan uit dat het Rijk wel inziet dat het zo niet langer kan.’

Druk op de organisatie

Nadat de vorige poging tot OZB-verhoging door de raad werd tegengehouden, kwam er een taak voor de gemeentelijke organisatie bij. Er moest bezuinigd worden op het gemeentehuis, waar de werkdruk op dat moment toch al hoog was. Ook nu wordt er veel verlangd van de organisaties. Een aantal vacatures die open stonden en waar dringend behoefte aan was, worden in het kader van de bezuinigingen niet doorgevoerd. Burgemeester Smid ziet in dat er veel van het personeel verlangd wordt. ‘De druk op de organisatie is groot’, zegt hij. ‘We doen een groot beroep op onze mensen en vragen veel. Daar zijn wij ons van bewust.’

Subsidies programmabegroting 2021 (KADER)

Theater/Cinema De Winsinghhof: €240.613
Stichting Biblionet Drenthe: €435.785
Huur bibliotheekpand Roden: €62.000
Museum Kinderwereld: €62.854
Museum Havezate Mensinge: €70.021 (naast €30.000 t.b.v. doorontwikkeling museum)
Kids Casa: €187.971
Stichting Welzijn in Noordenveld: €1.269.332