Twee miljoen euro voor ‘De kop breed’

REGIO – De aanleg van breedband in de provincie Drenthe is een belangrijk speerpunt van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Hoogwaardige, toekomstbestendige en open breedbandnetwerken zijn van essentieel belang voor economie, verblijfsrecreatie, leefbaarheid, onderwijs, veiligheid en zorg. Het college heeft daarom een lening van ruim twee miljoen euro beschikbaar gesteld aan de coöperatie ‘De kop breed’. Hiermee kan de coöperatie in het buitengebied van Roden overgaan tot aanbesteding en realisatie van breedband. Voor de uitrol van breedband hebben Provinciale Staten eerder dit jaar ingestemd met het inzetten van de gereserveerde drie miljoen euro voor het verstrekken van leningen aan initiatieven. Door coöperatie ‘De kop breed’ in Noordenveld wordt nu een eerste beroep gedaan op deze middelen. Van de in totaal 790 woningen in het buitengebied van Roden heeft 97 procent aangegeven een glasvezelabonnement te gaan afsluiten. ’De kop breed’, zo zegt gedeputeerde Henk Jumelet, ‘is een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief die de krachten hebben gebundeld. Het is uniek in Nederland dat een groep bewoners 97 procent van alle huishoudens bij elkaar hebben gebracht voor een breedbandaanvraag. Door hun inzet en de mogelijkheid van deze lening kan de coöperatie aan de slag met de aanvraag voor een vergunning en de aanbesteding. Direct na de zomer wordt gestart met de aanleg. En dan zijn de inwoners en ondernemers van het buitengebied van Roden straks aangesloten op een razendsnel breedbandnetwerk.’ De kop breed’ is het eerste pilotproject dat gebruik maakt van deze incidentele subsidie in de vorm van een lening. ‘De ambitie is hoog en dat moet ook. De aanleg van breedband kost veel geld en daarom moeten we blijven kijken naar creatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden.’