Tweede editie van geldverslindend Festival Veenhuizen?

VEENHUIZEN – Uitstekende recensies, een tevreden publiek en dito stakeholders: kwalitatief stak de eerste editie van Festival Veenhuizen uitstekend in elkaar. Het evenement vond op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli voor het eerst plaats in het Gevangenisdorp en kon terugkijken op een hoogstaand festival met muzikale en poëtische bijdragen. De goede reacties en het hoge niveau ten spijt, trok het festival niet meer dan vierhonderd betalende bezoekers. De gemeente Noordenveld verleende desondanks 50.000 euro aan subsidie voor het evenement. Conclusie: per betalende bezoeker kostte het evenement honderden euro’s. Toch lijkt een tweede editie in aantocht.
Inhoudelijk staat de eerste editie van Festival Veenhuizen buiten kijf. Bezoekers waren vol lof en De Volkskrant wijdde zelfs een artikel aan het festival. Op de vrijdag trok het festival vierhonderd (vooral niet betalende) bezoekers. Op zaterdag werden er eveneens vierhonderd bezoekers genoteerd, waarvan iets meer dan de helft (255) betaalden. Dat zijn er – simpelweg – veel te weinig. Wie gaat rekenen, komt er achter dat het festival honderden euro’s aan gemeenschapsgeld per bezoeker heeft gekost. De organisatie heeft hiervoor de late inzet van marketing en PR de schuld gegeven, en ook de late inzet van fondsenwerving droeg hier aan bij. Het negatieve resultaat werd opgevangen door de provincie Drenthe, maar feit blijft dat het festival veel geld heeft gekost.
De organisatie van het festival zal de negatieve balans wellicht afdoen als ‘leergeld’. Momenteel buigen zij zich over de vraag of een tweede editie van Festival Veenhuizen haalbaar is. Hier zal binnen afzienbare tijd uitsluitsel over moeten komen, zeker gezien het feit dat de organisatie, PR, marketing en fondsenwerving snel op gang moet komen. En de gemeente Noordenveld? Die zien nog heil in Festival Veenhuizen. ‘Het Festival Veenhuizen is een kwalitatief hoogwaardig festival dat veel kansen heeft om te groeien. Het is nu aan de organisatie om de ervaringen van de eerste editie te benutten en het festival naar buiten toe goed neer te zetten, mocht zij besluiten tot een tweede editie’, laat zij weten. In de gemeentebegroting is derhalve rekening gehouden met een eventuele bijdrage van tweemaal tienduizend euro in 2019 en 2020.
De plaatselijke ondernemers in Veenhuizen waren niet enthousiast over de eerste editie van het festival. Volgens Mark ter Maat (eigenaar Koffielust), viel de samenwerking met de plaatselijke ondernemers erg tegen. ‘En als je dan leest hoeveel geld het per bezoeker heeft gekost, ben ik niet direct enthousiast’, zeg Ter Maat. ‘Mocht er een tweede editie komen, dan zal er moeten worden gekeken naar samenwerking met de plaatselijke ondernemers. En een forse investering zoals vorig jaar vanuit de gemeente, juich ik niet direct toe.’
Zekerheid is er nog niet, maar het valt niet uit te sluiten dat een tweede Festival Veenhuizen op handen is. Het is voor de organisatie te hopen dat de financiële strop van vorig jaar inderdaad ‘leergeld’ bleek te zijn en dat er dit jaar betere cijfers kunnen worden overlegd.