Tweede editie Yopper Grand Café groot succes

foto presentatie parkinsonverpleegkundige

NORG – In Norg werd vorige week de tweede editie van het Yopper Grand Café gehouden. Een half jaar na de aftrap was er een verdubbeling van het aantal deelnemers met dertig jonge lotgenoten die het prettig vonden elkaar te treffen. De dag werd georganiseerd voor mensen die voor hun vijftigste gediagnosticeerd zijn met Parkinson of een aanverwante aandoening of jonger zijn dan 65, met familie of andere betrokkenen. Voor vele van deze deelnemers was het de eerste keer dat zij met lotgenoten in dezelfde leeftijdscategorie in contact kwamen. Aanvankelijk dus veel aarzelende en terughoudende gezichten, die gedurende de ochtend zich zichtbaar meer op hun gemak voelden. Tijdens de bijeenkomst in Norg werd een presentatie gegeven door Parkinsonverpleegkundige mevrouw Hemmelder over actief leven in balans met Parkinson. En daarnaast was er een workshop om vooral het plezier in bewegen te ervaren wat voor iedereen mogelijk was. Daarnaast stond vooral het ontmoeten van elkaar het uitwisselen van ervaringen en het leren omgaan met dit ziektebeeld voorop. Gedurende de goed verzorgde lunch werd er dan ook veelvuldig van gesprekspartner gewisseld en was er een prima sfeer. Ook volgend jaar zullen er weer twee dergelijke bijeenkomsten gehouden worden in Norg. Mensen die meer informatie willen, kunnen mailen naar noord.yoppers@gmail.com.