Tweede Roneravond in de Pompstee

RODEN – De Historische vereniging Roon houdt op maandag 10 november haar tweede Roneravond van het seizoen. De avond begint met de Algemene Ledenvergadering, waarbij ondermeer de jaarrekening en de begroting aan de orde komen. Leden van de vereniging die er prijs op stellen al enkele dagen voor de ledenvergadering kennis te nemen van de cijfers, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Zij kunnen contact opnemen met Anne Ananias via 050-5017682. Na de vergadering komt de geschiedenis van de Christelijke Muziekvereniging Oranje, Muziekvereniging Noordenveld, Gemengd Koor Woudklank en het Christelijk Mannenkoor Roden voorbij. De avond wordt gehouden in de Pompstee en begint om 19.30 uur. De zaal is open om 18.30 uur. Door zeven euro te betalen bij de ingang van de zaal krijgt men twee kopjes koffie of thee, koek en één consumptie. Ook niet-leden zijn meer dan welkom.