Tweede symposium Norgerduinen op 27 juni

NORG – De datum voor het volgende symposium over de Norgerduinen is bekend: 27 juni. De gemeente wil graag in navolging van het eerste symposium dat gehouden werd op ….. opnieuw  met alle betrokkenen rondom het gebied Norgerduinen  in gesprek.  De bedoeling is om gezamenlijk tot een gedragen toekomstvisie over het gebied te komen. “Deze visie maken we met elkaar met als doel te komen tot een duurzame oplossing, met waarde, voor het gebied Norgerduinen. Een visie over hoe iedereen in dit gebied prettig kan (ver)blijven. We zien een grote gemeenschapskracht om de leefbaarheid in dit gebied in stand te houden. Uit alle gesprekken bleek een grote verbinding met Norg en de Norgerduinen. Men is er trots op hier te wonen, te werken of te recreëren”, schrijft de gemeente op haar website. Hier lees je hoe het er tijdens het eerste symposium aan toe ging.

Lees meer over het budget voor het symposium