U bent nog steeds klant van de Krant

IMG_1039

Vijftien jaar de Krant

RODEN – 27 februari 2001. De eerste editie van de Krant valt op de mat. ‘U bent de klant van de Krant’ kopt het 36-pagina’s tellende nieuwsblad. Wat de Krant wil? Ook dat wordt helder omschreven. ‘Nieuws en achtergronden uit de directe omgeving brengen, gemaakt door mensen die in de omgeving werken, wonen en leven.’ De Krant wil binding, wil infotainment bieden in de vorm van columns terwijl ook het gebruik van opvallend beeld ook al een speerpunt is. Hoewel de concurrentie destijds moordend was – het was echt David (de Krant) tegen Goliath- is vijftien jaar geleden een voortreffelijke keuze gemaakt. Want al vijftien jaar valt elke dinsdag de Krant op de mat. Een volwaardige krant met inderdaad nieuws en achtergronden. Met veel foto’s en met soms zware en soms lichte kost. ‘Het is een uitdaging om elke week weer een interessante krant voor u te maken’, zo wordt op 27 februari 2001 gesteld. ‘Maar die uitdaging gaan wij aan. Tot in lengte van jaren.’

Symptomatisch voor de importantie van de Krant anno 2016 is een beeld dat elke dinsdag weer opdoemt. Het zijn tientallen, misschien wel honderden, mensen die in alle vroegte naar het kantoor van de Krant aan de Gedempte Haven komen om ‘hun krant’ te halen. Dat met de wetenschap dat de Krant later ook gewoon thuisbezorgd wordt. Ondertussen zijn heuse ‘distributeurs’ opgestaan, die elke dinsdag heel vroeg een stapel kranten rondbrengen. Naar vrienden, kennissen en bedrijven, want die willen de Krant ook zo vroeg mogelijk lezen. Die willen weten wat er speelt, wat er in de regio is gebeurd. Typerend zijn ook de belletjes als de Krant verlaat is of niet bezorgd is. De Krant wordt dan gemist. Soms al ver voor het verstrijken van de officiële bezorgtermijn bellen mensen dat ze de Krant nog niet hebben. Wat dit betekent? Dat de Krant in vijftien jaar een belangrijke positie in de samenleving heeft ingenomen. Precies zoals vijftien jaar geleden als doel werd gesteld.
Wie de allereerste editie van de Krant doorbladert, ziet nog steeds overeenkomsten met de Krant die u nu leest. Groot verschil is wel dat de Krant nu volledig in fullcolour wordt afgedrukt, terwijl een kleurtje destijds nog heel bijzonder was. Maar verder? Puur Natuur was er bijvoorbeeld al. De bekende commerciële themapagina’s hebben vanaf de eerste editie de Krant gevuld. Vanaf het begin was er ontzettend veel aandacht voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. De horoscoop – een veelgelezen rubriek- is er nog steeds, net als ‘Uit ’t Hart’ en ‘Kleintje Cultuur’. Ook ‘Krantekoppie’ deed in 2001 haar intrede. Uiteraard wordt de Krant wekelijks tegen het licht gehouden. Wat kan beter? Wat moet anders? De mensen die nu de Krant maken zijn creatief en innovatief, maar beseffen terdege dat de Krant er vooral is voor de lezer. Voor de klant. En die hebben – zo hebben ze in verschillende enquêtes door de jaren heen- aangegeven nog lang niet flauw te zijn van ‘Kleintje Cultuur’ of ‘Uit ’t Hart’. Nogmaals een bewijs dat ruim vijftien jaar geleden een geweldige formule is bedacht. Dé kracht door de jaren heen is zeker ook de zichtbaarheid geweest. Is er iets te doen? Er is vrijwel altijd een redacteur of fotograaf van de Krant bij aanwezig. Veel weekbladen worden tegenwoordig van achter het bureau – ergens ver buiten de regio- gevuld door mensen die nóg verder buiten die regio wonen met de ingezonden persberichten. Dat wil de Krant dus niet. Die wil het vooral met eigen producties doen. Ook weer onderscheidend dus, zeker in deze tijd.
Natuurlijk is er in vijftien jaar ook veel veranderd. Zeker door de social media is het voor een weekblad steeds moelijker om nieuws te brengen. Twitter en Facebook zijn wat dat betreft heel stevige concurrenten geworden, net zoals internet nu een heel andere rol had dan in 2001, toen een eigen website nog tamelijk bijzonder was. ‘Hard’ nieuws ligt tegenwoordig meteen op straat, en dus gaat het meer om de achtergronden, zogenaamde human-interest verhalen en de ‘verhalen achter de verhalen’. Aan de formule van de Krant is de afgelopen vijftien jaar amper getornd. Die stond vanaf dag 1. Vanaf 27 februari 2001.

In deze krant wordt uitvoerig stilgestaan bij de verjaardag van de Krant. Dat zal ook de komende periode nog gebeuren. Met bijvoorbeeld historische verhalen en een nieuwe rubriek, waarin mensen andere mensen een taart of bloemetje aan kunnen bieden. Gewoon, omdat ze dat verdienen. Opvallend: wie de verschillende jaargangen van de Krant eens rustig doorbladert, ziet dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is. Al in de eerste editie van de Krant werd paginagroot stilgestaan bij de toekomst van winkeldorp Roden en de toekomst van de Albertsbaan. Daarbij staat een afbeelding geplaatst van een mogelijke nieuwe Albertsbaan. Dat plaatje zou je – ruim vijftien jaar later- zo weer kunnen plaatsen als voorbeeld van hoe het er straks – ergens in 2017- uit zou kunnen zien. Met een doorgang en met wat bomen.

De toekomst? De medewerkers van de Krant blijven elke week weer die uitdaging aangaan. Proberen elke week een nóg betere krant te bieden en gaan mee met de tijd. De website van de Krant wordt vernieuwd en ook de Krant heeft een eigen Facebookpagina en uiteraard een twitteraccount. Wat gebleven is, is de liefde voor print. De liefde voor de regio en dat neusje voor nieuws. Net als de maatschappelijke betrokkenheid die tot uiting komt in het steunen van goede doelen, het bieden van ruimte aan belangrijke organisaties in de regio en aan bijvoorbeeld de jaarlijkse Sinterklaasactie. Gevraagd naar de doelstelling anno 2016 zegt iedereen bij de Krant precies hetzelfde als vijftien jaar geleden: elke week weer een nieuwe, interessante krant aanbieden. Tot in de lengte van jaren!