Uitstapjes

U weet dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Anders gezegd: het is goed om af en toe te ontspannen. Met de paddenstoelenwerkgroep van IVN Roden hebben we ’een zwaar seizoen’ bijna achter de rug. Vorig jaar was het een slecht jaar vanwege droogte op verkeerde momenten, maar dit jaar was er één van overvloed. Dat betekent dan voor mij dat er veel werk aan de winkel is: lijsten bijhouden, verslagen maken (o.a. voor de website) en alles moet ook nog digitaal worden ingevoerd.

Dan is het mooi dat er af en toe een snoepreisje tussen zit. Afgelopen week waren er zelfs twee. Ik heb hier wel eens geschreven over wasplaten. Ze worden de orchideeën onder de paddenstoelen genoemd. Veelal zijn ze fraai gekleurd en ze

stellen hoge eisen aan het milieu. Qua ecologie komt dat overeen met de hoge eisen die orchideeën aan het milieu stellen. Afgelopen vrijdag was ik met onze werkgroep actief in het Arriën- en Junner koeland. Die liggen iets ten oosten van Ommen (Ov) en liggen beide in een (afgesneden) rivierarm van de Vecht. Deze gebieden, met rivierduintjes, worden begraasd door runderen en paarden en dat gebeurt daar al decennialang. Het is onberoerde grond en dat is de omstandigheid waardoor wasplaten kunnen floreren. Zodra de grond wordt bewerkt zijn ze weg. Helemaal onberoerd is de grond er trouwens niet, want het stikt er van de Gele weidemieren. Die maken best grote bulten waar op de één of andere wijze een micromilieu heerst, want opvallenderwijze waren juist die bulten de groeiplek van de Grote tijm, een kwetsbare soort. Vorig jaar bezochten we dit gebied ook al, maar toen waren we te laat voor de wasplaten, het eigenlijke doel. Nu waren ze er wel, maar wel iets over de top. Eén van de mooiste was de Scharlaken wasplaat. Daarnaast zagen we nog veertien andere.

Twee dagen later was ik in hét wasplatenparadijs van Nederland, de Rotstergaaster Wallen. Dat ligt ten westen van Heerenveen iets boven het riviertje de Tjonger (ook wel Kuinder genoemd). Het was meer geluk dan wijsheid dat dit gebied werd ontdekt. Het waren mensen die daar libellen inventariseerden en hen viel op dat er zoveel kleurige paddenstoelen stonden. Toen een deskundige er ging kijken gingen alle bellen rinkelen, want wat er werd waargenomen aan wasplaten, want dat waren het, was op Europees niveau ongeëvenaard. Van de pakweg 50 Nederlandse soorten zijn daar al 32 gespot. Er waren gekke plannen met dit gebied waardoor het verloren dreigde te gaan, maar gelukkig is het veiliggesteld en het heeft zelfs in 2013 (als eerste) de status van paddenstoelenreservaat verworven. Later zijn er meer bijgekomen, in de Noordoostpolder en drie in Drenthe, waaronder één in Veenhuizen. Een bijzondere soort ziet u boven dit stukje, de Klaprooswasplaat. Zondag zagen we een exemplaar met een hoed van bijna vijftien centimeter en met zo’n afmeting en kleur schittert hij je al van verre tegemoet. Deze soort kwam voorheen alleen in Zuid-Limburg voor, maar wordt de laatste jaren daar niet meer waargenomen. Een andere zeer bijzondere soort is de Rozerode wasplaat die in 2013 (en daarna niet meer) in de Rotstergaaster Wallen werd ontdekt. Dat was een reden temeer het gebied te beschermen. Een beetje lacherig vertelden we de gids van dit (slechts onder begeleiding toegankelijke) gebied dat we deze exclusieve soort graag wilden zien, wetende dat de kans daarop miniem zou zijn. Maar warempel stuitten we deze dag op twee plekken op deze zeer door ons gewenste soort. Hij kan prachtig zijn, de naam zegt het, maar helaas wat wij te zien kregen was een miezerig hoopje zwam waar we nog net de karakteristieke kenmerken in ontwaarden om hem met zekerheid te mogen benoemen.

Composteren moet je leren

Jaarlijks organiseert de Milieuwerkgroep van IVN Roden in samenwerking met de gemeente Noordenveld een composteercursus. Alles wat u moet weten om succesvol uw eigen compost te maken leert u op woensdag 15 november. Aanvang 19.30 uur, VTT-gebouw aan de Westeresch 18 te Roden. Opgave bij margrietvanderpol@hotmail.com of tel: 050 50 34574. Deelname is gratis.