‘Uitstel zou het voortbestaan in gevaar hebben gebracht en dat willen we niet’

Gemeenteraad unaniem over renovatie zwembad Veenhuizen

VEENHUIZEN – Als het aan Gemeentebelangen en het CDA ligt gaan de geplande aanpassingen aan het zwembad in Veenhuizen nog dit jaar door. Het zwembad voldoet niet meer aan de huidige eisen en nieuwe vloeren in de kleedkamers, een nieuwe coating van het bad en vervanging van de isolatiedekens en de terrassen rond de baden zijn hoog nodig. De renovatieplannen dateren al uit 2018 en de gemeente reserveerde voor 2021 geld voor de aanpassingen in het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP), maar de aanpassingen zijn voorlopig uitgesteld tot na het seizoen 2022. Omdat Gemeentebelangen en het CDA dit onwenselijk vinden, dienden zij tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie in om de benodigde kosten dit jaar al beschikbaar te stellen.

‘De tijd begint te dringen,’ gaven Rien Pheifer en Hetty Koning van het bestuur van het zwembad vooraf aan in een persbericht. ‘Intussen zijn de ontvangen offertes door het uitstel al naar boven bijgesteld en de toegezegde subsidie vanuit het Rijk dient voor 22 februari 2022 besteed te zijn.’

‘Wij kwamen in contact met het bestuur van het zwembad in Veenhuizen,’ vertelt raadslid Armein Sikkenga van Gemeentebelangen. ‘Vrijwilligers maakten zich zorgen over de toekomst. De afgelopen jaren is al veel gedaan, onder andere door de aanleg van zonnepanelen en warmtepompen, maar er was ook nog veel achterstallig onderhoud. De tegels in het bad lieten los, de isolatielaag van de afdekdekens was versleten en de grindtegels rond het bad waren aan vervanging toe.’

Gemeentebelangen was het eens met het bestuur van het zwembad dat een jaar uitstel van de renovatie te lang zou duren. Sikkenga: ‘Dat zou betekenen dat de werkzaamheden pas op zijn vroegst in het najaar 2022 begonnen kan worden. Dat was voor ons geen reële optie. De veiligheid komt in het gedrang en het doet geen recht aan de vele inspanningen die al zijn geleverd. Wij vonden dat de renovatie dit najaar van start hoort te gaan, zodat het bad is gerenoveerd voor de opening van het seizoen 2022.’ Daarom stelde Gemeentebelangen de motie op, waarna CDA aangaf mede-indiener te willen zijn.

De motie werd breed gedragen door de gemeenteraad, die unaniem instemde met het voorstel. Wel werd uiteindelijk overeengekomen dat de renovatie niet bekostigd moest worden uit de reserve sociale huisvesting Norg, maar dat de gereserveerde gelden uit het ISAP hiervoor moeten worden gebruikt. De kosten voor de renovatie zullen waarschijnlijk hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot. Deze eventuele extra kosten kunnen wel gefinancierd worden vanuit het ‘potje van Norg’. Wethouder Westendorp zei in een reactie tijdens de raadsvergadering toe dat het college met een uitgewerkt voorstel komt, dat de gemeenteraad uiterlijk 16 juni behandelt.

Sikkenga is blij met het resultaat. ‘Dit is een mooie oplossing, die recht doet aan de inzet en de functie van het, geheel door vrijwilligers gerunde, zwembad in Veenhuizen,’ aldus het raadslid. ‘Het zwembad speelt een grote rol in de gemeenschap Veenhuizen, zowel als bad, maar ook als verbindende sociale factor. Uitstel zou het voortbestaan in gevaar hebben gebracht en dat willen we niet.’

Afgelopen weekend opende het zwembad in Veenhuizen de deuren voor het komende seizoen. Helaas zat het weer daarbij niet mee. Terwijl de regen zondag met bakken uit de hemel viel, trok een eenzame zwemmer zijn baantjes.