Uitwisselingssoap duurt voort: ‘Wij voelen ons niet serieus genomen’

Stichting Oost West Kontakten haalt bakzeil bij bezwarencommissie

RODEN – Het is maar zeer de vraag of de Stichting Oost West Kontakten uitwisselingen zal blijven organiseren met de Tsjechische partnergemeente Litomysl. Een bezwaarcommissie oordeelde dat niet kan worden vastgesteld dat wethouder Alex Wekema en burgemeester Klaas Smid een toezegging hebben gedaan voor een bepaalde subsidie. Hierdoor moet de stichting zich tevreden stellen met een jaarlijkse bijdrage van 2750 euro. ‘Voor dat geld kunnen wij geen uitwisselingen realiseren’, aldus voorzitter Geert Wolters. Bovendien is er ergernis ontstaan tussen de stichting en de gemeente, omdat laatstgenoemde niet tijdig antwoord gaf op schriftelijke vragen.

De stichting stapte naar de bezwarencommissie, omdat ze vragen had over toezeggingen van Wekema en Smid. Volgens voorzitter Wolters gaven zij in een eerder gesprek aan – boven op de basissubsidie van 2750 euro – een bijdrage van 1800 euro te willen verlenen aan uitwisselingen. Inmiddels ontkennen zowel Wekema en Smid dat die toezegging is gedaan.

Niet alleen het feit dat de wethouder en burgemeester ontkennen de toezegging te hebben gedaan wekt ergernis bij de stichting. Zo zouden zij al vóór donderdag 7 november gereageerd moeten hebben. Pas op dinsdag 12 november viel echter een antwoord op het bezwaarschrift op de mat bij voorzitter Geert Wolters. Volgens de gemeente Noordenveld lag dat aan vertraging bij PostNL. Op vrijdag 8 november startte de Stichting Oost West Kontakten een dwangsomprocedure. Voorzitter Wolters vermoedt dan ook dat het antwoord op het bezwaarschrift nog langer had geduurd, als deze procedure niet in gang werd gezet. ‘We voelen ons niet serieus genomen. Als je geen antwoorden krijgt op je vragen en er steeds achteraan moet zitten, kan ik geen andere conclusie trekken’, stelt Wolters.

De stichting moet zich nu gaan beraden op de toekomst. ‘De subsidie is afgewezen. Dat betekent dat we nog drie opties hebben’, stelt Wolters. ‘We zouden naar de bestuursrechter kunnen stappen. De tweede optie is de verantwoordelijkheid van de uitwisselingen teruggeven aan de gemeente. Wij denken namelijk niet dat wij met de basissubsidie van 2750 euro deze uitwisselingen kunnen organiseren. De derde optie zou zijn om het toch voor dit bedrag te gaan proberen, maar die kans acht ik klein.’

Deze week komt het bestuur van de stichting bijeen om na te denken over de volgende stap. ‘We zullen binnenkort met een beslissing komen. Daar gaan we het eerst met elkaar goed over hebben.’