Update RIVM: 502 nieuwe ziekenhuisopnames, 148 patiënten overleden

REGIO– Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 1026 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 148 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 1083 en 166. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 502. Dit waren gisteren nog 625.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 6286. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 15.723. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 1487. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren, terwijl er gisteren nog een stijging zichtbaar was. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

Het RIVM meldt daarnaast dat de meeste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. “Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen, is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen”, aldus het RIVM.

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is, wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk (Bron: RIVM).