Update werkzaamheden Ekkelkamp/Dwazziewegen

RODEN – Een onderaannemer van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) is begonnen met voorbereidende werkzaamheden op het terrein van de toekomstige gemeentewerf. De aannemer is bezig het terrein gereed te maken voor de bouwplaats en voor de aanleg van de nutsvoorzieningen.

Op het terrein aan de Dwazziewegen, waar de toekomstige parkeerplaats komt, wordt de toplaag verwijderd. Het terrein wordt vervolgens verstevigd, zodat het ook in natte periodes voldoende draagkracht heeft. Bij nader onderzoek bleek dat er een dikkere laag afgegraven moest worden dan waarmee op voorhand rekening was gehouden. Om die reden heeft de aannemer het werk eerder opgepakt dan oorspronkelijk gepland was. Op een later moment wordt op deze plaats de bouwplaats ingericht. Het perceel waarop het werfgebouw zal verschijnen, zal op eenzelfde wijze worden voorbereid.

Omgevingsvergunning

Het vergunningstraject zit momenteel in de laatste fase. Aannemer BGDD wil, wanneer de omgevingsvergunning verleend is, graag zo snel mogelijk aan de slag met de bouw. Om die reden zijn de voorbereidende werkzaamheden nu al opgestart.

Informatieavond

Op dinsdag 30 augustus is er om 19.30 uur een informatieavond in de kantine van de huidige gemeentewerf (1e Energieweg 10). De plannen worden verder toegelicht. Aanmelden is niet nodig.

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact op met projectleider Peter van Wijk. Dat kan door te bellen naar telefoonnummer 06 – 144 448 31 of door een e-mail te sturen naar p.vanwijk@noordenveld.nl.