Upgrade centrum Roden laat nog wel even op zich wachten

  Albertsbaan bijna klaar, maar:

  RODEN – De herinrichting van de Albertsbaan is mooi, maar maakt deel uit van de totale upgrading van het Roner centrum. Het blijft niet bij de transformatie van grauwe parkeerplaats tot prachtig verblijfsplein alleen. Althans: zo is dat altijd voorgespiegeld. Al jaren wordt gesproken over de vervolgfases 2 en 3. Nu de Albertsbaan mooi op schema ligt, beginnen steeds meer mensen zich hardop af te vragen wanneer de rest van het centrum aangepakt wordt. Wel beste mensen, dat kan nog wel even duren. Hoewel de gemeente in 2015 fase 2 en fase 3 aan de Raad presenteerde, blijkt nu Henk Jan Bodewes aangesteld om namens de gemeente een centrumvisie te ontwikkelen, kennelijk een andere dan die in 2015 gepresenteerd werd. Gezien de aard van zijn onderzoek zal Bodewes de man zijn die fase 2 en 3 vorm gaat geven. Rijkelijk laat, en bovendien doet Bodewes als het alleen om fase 2 en 3 zou gaan (het centrum dus) wel heel grondig onderzoek. Hij betrekt heel Roden er bij, tot de Health Hub aan toe.

  Wat ook vreemd is, is de factor tijd. Dat het centrum van Roden op de schop moet, is bepaald niet uit luxe. Achterliggende gedachte is dat Roden een centrum behoeft dat de concurrentie met omliggende dorpen en internet beter aan kan. Nu wordt het centrum alleen maar minder en minder. Dus is enige haast geboden. Wie de procedures echter kent, weet dat als er nu nog gesleuteld wordt aan een visie, de datum waarop daadwerkelijk gestart wordt met werkzaamheden nog heel ver weg is. Iedereen moet nog naar de op te stellen visie kijken en zoals gebruikelijk zal iedereen er wat van vinden. De Raad moet zich er over buigen, en ook de provincie zal de plannen willen zien. Ben je zo weer een jaar verder als pas de eerste bult zand geleverd wordt. Dat was toch niet de bedoeling? Of wel?

  Van der Werff maakte ooit plannen voor fase 2 en fase 3. Boven zijn uitgewerkte plannen staat 2015-2017. In die periode had fase 2 dus al gerealiseerd moeten worden. De plannen van hem staan echter haaks op die van de nieuwe projectleider, Bodewes. Daar waar Van der Werff het had over wat groen, plantenbakken en laaghangend fruit, denkt de nieuwe projectleider veel groter. ‘Roden moet een bepaalde richting kiezen, een positie bepalen. Willen we alleen wat nieuwe tegels en wat groen in het centrum of willen we écht een toekomstbestendig centrum? In dat laatste geval moeten we groter denken. Moeten we weten wat we willen. Moeten we wellicht breder denken dan Roden alleen en zullen er verbanden gelegd moeten worden. Roden zou zelf bijzonder moeten worden. Anders blijft het een dorp dat ageert als er weer eens plannen zijn voor een FOC in Assen of Drachten. Dus: zorg dat je zelf bijzonder en uniek wordt.’’ Uit de koker van Bodewes kwam ook het idee voor de kabelbaan. Niet dat hij dat écht wil, hij wil er wel mee aangeven dat Roden groter moet denken, uitdagingen niet uit de weg moet gaan. Bodewes is geen man van visies waarin alleen grijze tegels vervangen worden door bruine. Hij is een denker, heeft veel ervaring, was overal op de wereld en is iemand die ondernemers overal mee naar toe neemt om ideeën op te doen: van Bataviastad, via Groningen naar Duitsland. De keiharde feiten leren echter dat er nog geen potloodstreepje op papier staat als het gaat om dé leidende centrumvisie. Fase 2 en al helemaal fase 3 zijn er niet. Dat bestaan slechts op papier. En dat terwijl de ondernemers in het centrum er toch alle belang bij hebben bij een snelle upgrading van het centrum. Ook merkwaardig is het schijnbare gebrek aan verbinding met de nieuwe Albertsbaan. Frans Beune ontwikkelde het nieuwe plein, maar verder is hij niet en nooit ingeschakeld. Je zou verwachten dat de Albertsbaan, een plein dat 1,6 miljoen euro kost en door iedereen wordt omarmd, straks leidend is als het gaat om eventuele aanpassingen in het centrum. Voorlopig echter is dat nog maar de vraag. Beune weet van niets, de te ontwikkelen visie kan straks haaks staan op de uitstraling van de nieuwe Albertsbaan.

  Is dit een kwestie van ‘we zien wel hoe het gaat lopen’, of is hier sprake van bedrog? Hoe kun je over fase 2 en 3 praten en schrijven als die niet eens bestaat? Is dat een zoethoudertje geweest? De ondernemers in het dorp willen alles doen om hun centrum en dus hun zaak aantrekkelijker te maken, hebben er een half jaar lang geel zand voor de deur voor over. Als er maar iets gebeurt. Straks ligt er een schitterend plein, maar gaat het met het centrum (Heere- en Wilhelminastraat met name) minder en minder. Want wie denkt dat mensen straks van heinde en ver naar Roden komen voor alleen de nieuwe Albertsbaan, die heeft het toch echt mis.

  Ook de discussie over de Heerestraat zal ongetwijfeld weer gevoerd gaan worden. Al langer wordt gesproken over het autoluw maken van die straat. Wellicht dat Bodewes daar ook mee gaat komen. Aan de andere kant leverde een door studenten uitgevoerd onderzoek een opvallend resultaat op. Die studenten stelden honderden klanten – de echte gebruikers dus- op straat nog met de winkelwagen in de hand een aantal vragen. Wat blijkt? Het overgrote deel vindt het de kracht van Roden dat de auto pal voor de winkel geparkeerd gaat worden. Sterker nog: het liefst reden mensen de auto de supermarkt en groentezaak binnen en parkeerden ze hun vierwielers voor de kassa. Ze hebben geen problemen met de chaotische aanblik van de Heerestraat en moeten er niet aan denken langer met hun boodschappen richting auto te moeten lopen. Het autoluw maken van de Heerestraat zal dus niet bepaald in het belang zijn van de ondernemers, als klanten dat juist zien als dé kracht van Roden. Dat Roden dus met name boodschappendorp is, werd met het onderzoek weer eens bevestigd.

  Tenslotte. In de gemeentestukken was onlangs te lezen dat er geschoven is met gelden. De gemeente haalde geld uit het Ontwikkelfonds, dat er formeel overigens ook nog niet eens is, om dat in de pot ‘Herinrichting Albertsbaan’ te storten. Dit omdat de Zakenkring behalve een eenmalig bedrag Albertsbaan vanaf het begin heeft aangegeven vooral geld te willen stoppen in het Ontwikkelfonds. De gemeente had echter gerekend op nog een deel in de pot Albertsbaan, en vulde dus zelf aan om daar een tekort te voorkomen door gemeentegeld uit het Ontwikkelfonds richting Albertsbaan te schuiven. De discussie over geld zwengelde vervolgens aan. Hoewel niemand iets wil zeggen, is het allerminst zeker dat alle ooit toegezegde gelden er ook daadwerkelijk komen. Ook dat heeft te naken met het feit dat men wil weten wat fase 2 en fase 3 dan precies inhouden. Logisch, je wilt immers wel weten waarvoor je precies betaalt. Bovendien schijnen er gaandeweg door betrokken partijen aanvullende voorwaarden gesteld te zijn. Voorbeeld? Dat alle partijen mee moeten doen. Dus als een partij af zou haken, dan is het andere partijen ook vrij om het geld in de portemonnee te houden.

  De wethouder, Reint-Jan Auwema, was deze week te druk om inhoudelijk op de zaak in te gaan en verwees door naar Bodewes. Die is er echter maar kort met dit project bezig en weet, behalve van de verhalen die hem verteld zijn, niets van eerder gedane uitspraken en beloftes. Die kent niet de voorgeschiedenis. Die was niet eens in beeld toen al hardop gesproken werd over fase 2 en fase 3, terwijl hij die nu zelf mag en moet ontwikkelen.

  Snapt u het nog? Zonder een doemscenario te willen schetsen, kan het nog heel lang duren voor het centrum van Roden aangepakt wordt. Als het tegenzit dan moet elders geld gevonden worden, als inderdaad blijkt dat niet iedereen nog van plan is de ooit beloofde gelden (volledig) over te maken. Mochten bovengenoemde zaken waarheid worden, dan heeft Roden een probleem. Dan heeft het straks een mooi plein, maar een sterk verouderd centrum dat de concurrentie met andere dorpen zal verliezen. En dan is ook de 1.6 miljoen voor de Albertsbaan weggegooid geld geweest. ‘De Albertsbaan is de steen in de ontwikkelvijver van Roden centrum’, zei Auwema. Welke steen en welke vijver en over het effect van die steen in die nog onbekende vijver, daar kan of wil op dit moment niemand antwoord op geven. Sterker nog: men kan er geen antwoord op geven. Fase 2 en fase 3 zijn altijd genoemd en ook door Van der Werff beschreven. Ze bleken echter weinig waard. Anders had de gemeente immers geen beroep hoeven doen op Henk Jan Bodewes.

  ‘Upgrade van de steegjes’

  Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe kreeg in maart 2015 de toen wel bestaande Centrumvisie (nu dus ‘project Bodewes’) aangeboden. Op basis daarvan besloot de provincie mee te doen. In werkelijkheid zal de visie van Bodewes echter een andere zijn dan die vast nog ergens op het provinciehuis in een la ligt. Munniksma las dus over de Albertsbaan en over fase 2, een stappenplan dat dit jaar afgerond had moeten zijn en uitgaat van het document van Van der Werff. Fase 3 had in 2016 moeten starten en zou in 2018 afgerond moeten zijn, fase 3 is, zo werd in maart 2015 beschreven, een meeromvattende aanpak van het centrum van Roden vanuit vooral ruimtelijk en economisch functioneren. Doel van dit alles, zo stelde de gemeente, was om een ‘kwaliteitsimpuls in beweging te zetten’ en te zorgen voor meer beleving in het centrum van Roden. Het zou kunnen dat de gemeente straks wel terugvalt op fase 2 van Van der Werff, dat het zich daar alsnog op beroept. Dan zal echter eerst de kwestie Heerestraat onder de loep genomen moeten worden, terwijl Van der Werff ook schreef over de verbetering van gevels, laaghangend fruit, een upgrade van de steegjes en een betere routing. Hoe de steegjes er in dat geval uit moeten zien en hoe de rommelige Heerestraat dan precies aangepakt moet worden, staat echter nergens beschreven. Ook dat moet dus nog helemaal ontwikkeld en bedacht worden en ook dat is niet iets dat zo even gerealiseerd is.