‘Vaak weten mensen niet eens dat ze mantelzorger zijn’

Roden Froukje Temming

Froukje Temming is mantelzorgconsulente

NOORDENVELD – De bij Welzijn in Noordenveld werkzame Froukje Temming is mantelzorgconsulente in de gemeente Noordenveld. Zij geeft advies, tips en informatie over mantelzorgondersteuning.

A’fgelopen maand november was er veel te doen over mantelzorg. Het was de Maand van de Mantelzorg. In samenwerking met het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld besteden we hier in onze gemeente altijd erg veel aandacht aan. Voor mantelzorgers is het belangrijk om te weten waar men terecht kan voor vragen en informatie. Ik geef ondersteuning en zoek samen met de mantelzorger naar oplossingen,’ zegt Froukje Temming.

Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden meer dan zeven uur per week zorg en aandacht geeft aan een zieke partner, een gehandicapt kind of een buurvrouw die hulp nodig heeft. ‘Vaak weten mensen niet eens dat ze mantelzorger zijn,’ laat Froukje Temming weten. ‘Het geven van hulp is zo van zelf sprekend. Je hoort vaak ‘het overkomt je en dan ga je er voor’. Maar het geven van mantelzorg heeft ook een keerzijde. Regels zijn vaak ingewikkeld, de omgeving begrijpt het vaak niet en soms kan mantelzorg heel zwaar zijn. Wanneer je bijvoorbeeld als tiener te maken hebt met een gehandicapt broertje, dan moet je toch aan de slag met het verlenen van zorg. Ook deze jonge mantelzorgers hebben onze aandacht. We willen hen allen goed ondersteunen en van dienst zijn. Mantelzorger ben je vaak 24 uur en dat 7 dagen per week. Je bent er altijd voor diegene die zorg en hulp nodig heeft. Soms is het echt lastig om even tijd voor jezelf te nemen. Wij hebben daarvoor een aantal programma’s opgezet die mantelzorgers inzicht kunnen geven. Zo is er bijvoorbeeld respijtzorg en kunnen we via onze Vrijwillige Hulpdienst van WiN mantelzorgers ondersteunen door taken van hen over te nemen. Dat ontlast de mantelzorger en dat is erg belangrijk.’

Centrale schakel op het gebied van ondersteuning en initiatieven is het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Deze organisatie geeft handen en voeten aan het ontwikkelen van het mantelzorgbeleid. Wie in contact wil komen met de mantelzorgconsulente kan bellen met WiN 050 3176500 en vragen naar Froukje Temming. Ook is zij via de balie van WiN in het Inwonersplein in Roden aan de Schoolstraat te bereiken.