Valkhof en Poolster naar ‘5 gelijke dagen model’

REGIO -  Anderhalf jaar geleden besloten openbare daltonschool Het Valkhof en openbare basisschool De Poolster (Nieuw Roden) samen te onderzoeken of een ander lestijdenmodel wenselijk zou zijn. In een voorbereidingsgroep, bestaande uit twee MR-leden en de directeur van beide scholen, is een traject uitgezet en is het onderzoek gestart. Leerlingen, ouders, en leerkrachten zijn bij het onderzoek betrokken. Het uitgangspunt voor beide scholen is en was dat vooral het belang van de kinderen voorop staat. Op beide scholen kwam naar voren dat het zogenaamde ‘5 gelijke dagen model’ een geschikt lestijdenmodel is. Dit model kent belangrijke voordelen ten opzichte van het huidige lestijdenmodel, voornamelijk voor de kinderen. Besluitvorming over het al dan niet invoeren van een ander lestijdenmodel vond plaats in de MR. Op beide scholen zijn stemmingen gehouden onder het schoolteam en de ouders. Beide schoolteams stemden in met het voorstel en de afgelopen weken konden de ouders hun stem uitbrengen.  Op Het Valkhof bleek 78 procent voor het voorstel, op de Poolster zelfs 89 procent.  Op basis van deze uitslag voeren beide scholen vanaf schooljaar 2016-2017 het ‘5 gelijke dagen model’ in.