‘Van Droom tot Project’ van start in Marum

MARUM- Marum gaat haar inwoners actief betrekken bij ideeën, dromen en visies over hun gemeente. Burgemeester Kosmeijer gaf onlangs het startschot voor het project dat bedoeld is om het Kernenbeleid van de gemeente Marum te ontwikkelen. ‘Van Droom tot Project’, heet het proejct dat gepresenteerd werd in Dorpshuis Op de Welle. Ton Sprenger van de Vereniging Groninger Gemeenten nam de aanwezigen mee in een presentatie om aan te geven op welke wijze het college van B en W van de gemeente Marum bij de inwoners ideeën, dromen en visies “gaat ophalen”.

Begin dit jaar is de “Startnotie Kernenbeleid” door de gemeenteraad van Marum vastgesteld. Om te komen tot een integraal en toekomstbestendig kernenbeleid voor de gemeente Marum wordt in samenspraak met de dorpen gezocht naar een nieuwe verhouding tussen inwoners en gemeente. Deze verhouding moet recht doen aan de verschillende ontwikkelingen in onze samenleving; de combinatie van ontgroening en vergrijzing, de grotere verantwoordelijkheid van inwoners onder invloed van de financieel economische omstandigheden, de transities in het sociale domein en de voorgenomen gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier.

Brommerronde door de dorpen

Om tot een nieuwe verhouding te komen is gezocht naar een vernieuwende, constructieve en laagdrempelige manier om contact te hebben met haar inwoners. Collegeleden gaan met een bakbrommer de dorpen in om dromen, ideeën en initiatieven op te halen. Bij de brommer ontstaat ruimte voor gesprek; dromen kunnen worden uitgewisseld, verbindingen kunnen worden gelegd, maar ook kan er gewoon eens kennisgemaakt worden met de burgemeester, de wethouders en medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Op deze manier wordt gepoogd juist de “Stille Kracht” in de dorpen een podium te geven.

Met de resultaten van de gesprekken en formulieren gaat de gemeente aan de slag om het kernenbeleid vorm te geven.

De dorpen in

Vanaf september tot en met de eerste week van oktober dit jaar zal de bakbrommer wekelijks in een dorp zichtbaar aanwezig zijn op diverse ontmoetingsplaatsen. Actieve inwoners worden betrokken bij de verdere uitwerking van “De brommerronde door de dorpen”. Op deze manier wordt geprobeerd zo vroeg mogelijk inwoners te laten participeren in het te ontwikkelen beleid en zo veel mogelijk aan te sluiten bij de eigenheid van elk dorp.

Wie meer informatie wil over het project, mee wil denken óf zich aan wil melden voor een voorbereidingsgroep voor de Brommerronde, kan dat doen via vandroomtotproject@marum.nl. Op de Facebookpagina www.facebook.nl/droomtotproject zijn de ontwikkelingen van het project te volgen.