Van het Noordenvelder front geen nieuws

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Geen nieuws van de gemeenteraad. Er stond haast niks op de agenda. Velen zagen de bui al hangen. Een enkeling was laat, waaronder burgemeester Klaas Smid. Hij had een prettig excuus. Had net een dubbele onderscheiding uitgereikt aan het echtpaar Sunderman in Peize. Dik verdiend meldde hij. Er stonden wat leges-wijzigingen op de agenda. Voorgekookt door "Den Haag"… dat ook nog… Geen lol aan. Nee vrij naar Erich Maria Remarque’s boek "Van het Westelijk Front geen Nieuws" was er ook weinig te melden van het Noordenveldse front. Het is er rustig. Een wapenstilstand… misschien een stilte voor de storm. Hard word er gewerkt door de afdeling Ruimtelijke Ordening aan de Bouwvisie… Daarom bleef ik nog maar even plakken na de korte raadsvergadering. Wethouder en loco-burgemeester Henk Kosters leidde na de pauze een ambtelijke presentatie over de perikelen van de Bouwproblematiek. De zware crash van de Kredietcrisis lijkt wat over, maar echoot nog wat na. De bouw trekt weer wat aan en de sector doet wat ze voor de crisis voornamelijk deed. Nieuwe huizen op de rit zetten en die samen met de banken de gokkende speculant in de maag splitsen. Hypotheker spelen heet dat. Dat het daardoor juist helemaal mis is gegaan, zal de betrokkenen een rotzorg zijn. We kregen uit de ambtelijke wereld een college. Wat komt er kijken bij een bouwaanvrage, een bestemmingsplan en een omgevingswet… Antwoord: heel veel. Het stikt van de procedurele processen en wachttijden. Heer Harrie Waals, die ook zoiets doet bij de gemeente Grootegast, interrumpeerde voortdurend, omdat hij het beter wist. Zijn belangrijkste Statement: de Burger(..) kan weten wat er gebeurt… Die toon over die burger werd door de dames van de afdeling RO dankbaar overgenomen. Het was weer vanouds de burger voor en de burger na. Soms in een ruk met De Burger en het Bedrijfsleven… Kortom dat er ook nog gewoon inwoners in Noordenveld voorkwamen, waren ze glad vergeten… Speculatie en onverantwoorde hypotheekgoochelarij schijnt volgens de dames van de afdeling RO vooral bij de burger voor te komen. Was er ook nog wat goed nieuws op te vangen over de huurders onder ons…? Ja waarachtig. Het braakliggend terrein achter de Boskamp in Roden. Daar hebben een school, de oude bibliotheek en een gesloopte verouderde woningwetwoningenwijk gestaan. Die zou aanvankelijk in zijn geheel op de "Vrije Markt" gegooid worden. Dus koopwoningen. Nu meldde men, dat de plannen waren veranderd en men toch de voorkeur gaf aan een contingent nieuwe woningwetwoningen. Vanwaar deze koerswijziging? Aan een politieke beslissing kan het nauwelijks gelegen hebben. De meeste partijen zijn weinig enthousiast over huurwoningen. Komt dat vrijwel de hele raad bestaat uit leden met een "eigen" woning. Woningwetwoningen worden alleen maar door hen benaderd, als een dreigende kostenpost. Behalve de PvdA en Frederik van Lookeren Campagne van D66… waarom dan toch die koerswijziging? Zou best eens bij de corporaties gezocht kunnen worden. De 5000 woningzoekenden kunnen niet allemaal weg geredeneerd worden. Bovendien kunnen er nog veel vluchtelingen met status en recht op voorrang bijkomen. Toch nog goed nieuws, ofschoon het de vraag is hoe "de politiek" tegen deze ontwikkeling aankijkt. De huurdersvereniging WOON wordt wettelijk bij de voorbereidende planning van de Woonnota betrokken. Zo zie je maar weer… Een beetje geduld en doorzettingsvermogen, en er valt toch nog wat nieuws te vermelden van het Noordenveldse Front…