Van Lookeren Campagne nieuwe lijsttrekker D66

NOORDENVELD – De kogel is door de kerk bij D66 Noordenveld. Na drie termijnen stopt de huidige fractievoorzitter Gerbrant Fennema met zijn raadswerkzaamheden. Frederik van Lookeren Campagne wordt de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en neemt het stokje na de verkiezingen over van Fennema.

‘Ik kijk met veel genoegen terug op mijn tijd in de Noordenveldse politiek en zal de fractie zeker blijven steunen,’ geeft Fennema aan. In 2006 was hij voor de eerste keer lijsttrekker voor de liberalen. Toen lukte het de partij echter niet om in de Noordenveldse raad te blijven. In 2010 keerde D66 terug, met Fennema als enige raadslid. In 2014 lukte het om twee zetels in de raad te bemachtigen, maar dat was van korte duur. Vier jaar later kwam Fennema opnieuw als enige D66’er terug in de raad. ‘Ik heb twee periodes in een eenmansfractie gezeten en dat was best zwaar,’ aldus Fennema. Na drie raadstermijnen vindt hij het dan ook mooi geweest. Hij vindt het lastig om aan te geven wat hij met D66 in die periode heeft bereikt. ‘In de vorige raadsperiode hebben we met zijn tweeën de Jip-en-Janneke-motie ingediend,’ geeft Fennema aan. ‘Die heeft wel verandering teweeg gebracht. Ik vind het belangrijk dat politiek zo begrijpelijk mogelijk is.’

Of hij de politiek helemaal gaat verlaten valt nog te bezien. ‘Ik wil nog wel op de lijst, maar de positie is afhankelijk van wat de andere leden willen. Die bepalen uiteindelijk de volgorde van de kieslijst.’ Fennema is bereid om dingen te doen en zich in te blijven zetten voor D66. Ook wanneer hij onverhoopt toch wordt herkozen in de raad zal hij zijn verantwoordelijk nemen. ‘Dat zal wel anders zijn, omdat ik dan geen fractievoorzitter meer ben. Maar dat is koffiedik kijken. We moeten eerst de verkiezingen maar afwachten.’

Fennemas opvolger Frederik van Lookeren Campagne is geen onbekende in de Noordenveldse politiek. Van 2014 tot 2018 zat hij al samen met Fennema in de Noordenveldse raad namens D66. Momenteel is hij één van de plaatsvervangende commissieleden van de partij. Hij heeft een lange maatschappelijke staat van dienst, zowel binnen als buiten D66.

‘Ik heb één periode in de raad gezeten en ben nog niet klaar met de politiek,’ zegt Van Lookeren Campagne. ‘Tot nu toe kunnen we goede dingen doen in de raad, vind ik.’ Volgens de nieuwe lijsttrekker is de rol van D66 om net een andere invalshoek te kiezen dan andere partijen. ‘Wij zijn een lokale partij met landelijke connecties,’ aldus Van Lookeren Campagne. ‘Ons uitgangspunt is wat we kunnen betekenen voor de huidige en toekomstige inwoners van Noordenveld, en niet of we een wit voetje kunnen halen in Den Haag.’ Een voordeel van de landelijke connecties is volgens hem wel dat de lokale afdeling goede banden heeft met Haagse politici. ‘Ik ken bijvoorbeeld de woordvoerder van D66 die gaat over gaswinning, dan kan ik gemakkelijk contact leggen.’

Na de zomervakantie start de kandidaatstelling en de verkiezing van de overige kandidaten voor de kieslijst. Hoe D66 het gaat doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 durft Van Lookeren Campagne nog niet te voorspellen. ‘Tijdens de landelijke verkiezingen van dit jaar deed D66 het goed in Noordenveld, maar dat wil niet zeggen dat dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen het geval is. Dan doen ook weer andere, plaatselijke partijen mee. Die zijn hier ook groot.’