‘Van Olijvenhof naar Paastuin’

LEEK – Leek kent geen opvoering van de Matthaus Passion of de Passion. Als alternatief organiseert de PGLO op 17 maart een avond met verhalen uit de dagen rond dood en opstanding van Jezus. In die verhalen, vertelt door Sytze de Vries, worden de heel verschillende reacties van mensen belicht. De Vries maakt portretten van deze mensen in liederen en gedichten. Behalve mensen speelden ook tuinen in deze verhalen een rol: de rol van Gethsemané en de graftuin op de vroegere Paasmorgen. Over deze en andere Bijbeltuinverhalen ontstond een lied- en gedichtencyclus waarin de hof van Eden, het paradijs, de tuinen uit het Hooglied en wijngaarden figureren. Sytze de Vries neemt belangstellenden mee naar de laatste dagen van Jezus, maar niet alleen als toeschouwer maar ook als deelnemer. De Vries brengt de verhalen tot leven, licht ze toe en waar mogelijk kan er meegezongen worden. De Vries was predikant in Peize, Purmerend en Amsterdam en werkte bij NCRV radio en TV. Hij publiceerde bundels met liederen, gedichten, gebeden en liturgische teksten. Plaats van handeling is de kerk op de Dam en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.