Van onschatbare waarde voor het dorp Tolbert

Tolbert Legpenning Louwe Mulder

Tolbert Legpenning Louwe Mulder-2 Tolbert Legpenning Louwe Mulder-3 Gemeentelijke legpenning voor Louwe Mulder

TOLBERT – Burgemeester Berend Hoekstra reikte zaterdagmiddag de gemeentelijke legpenning uit aan Louwe Mulder. De reden bleek simpel en logisch: Mulder is van onschatbare waarde voor het dorp Tolbert. Geen enkele vereniging doet vergeefs een beroep op zijn betrokkenheid; hetzij in financiële, faciliterende dan wel in materiële zin. Mulder is een gedreven ondernemer, maar zijn betrokkenheid bij Tolbert, in de ruimste zin van het woord, overstijgt zijn professionele belang ruimschoots.
Vaak werden initiatieven en activiteiten die in het dorp plaatsvonden, belangeloos door Louwe Mulder gefaciliteerd. Mulder is vooral een gevoelsmens, die er veel belang aan hecht dat er in het dorp een rijke sociale band blijft bestaan. Als hij daarbij een helpende hand kan bieden, dan doet hij dat. Zaterdag werd er in de HJC manege een grote reünie van de landelijke Pony en Rijvereniging Nienoord gehouden. De organisatie van dit evenement nodigde vijfhonderd reünisten uit. Bovendien werd zaterdag een nieuwe springaccommodatie geopend. De opening van deze accommodatie werd opgeluisterd met diverse activiteiten. Mulder was vanaf het begin bij de ponyclub betrokken. De opening van de nieuwe accommodatie was dan ook een prachtige aanleiding om de geweldige ontwikkeling te illustreren, die de manege onder leiding van Mulder heeft doorgemaakt.
Als talentvol ruiter was Mulder in de zeventiger jaren al kind aan huis in de HJC-manege, die middenin het dorp was gelegen. De paardensport nam destijds al een centrale plaats in het dorp in. De HJC-manege is al jarenlang de thuisbasis voor tal van evenementen waar de paardensport centraal staat, het grote jaarlijkse springconcours Indoor Tolbert is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast is de manage ook de thuisbasis voor niet-paardensport gerelateerde initiatieven zoals de kerstmarkt en de rommelmarkt. In de jaren tachtig nam Mulder zalencentrum De Postwagen over. Van de inzet, gedrevenheid en creativiteit waarmee hij het ondernemerschap invulling heeft gegeven, heeft het dorp Tolbert meer dan gemiddeld profijt gehad. Het verenigingsleven in het dorp vond niet alleen onderdak voor het houden van vergaderingen en het organiseren van activiteiten, de Postwagen werd een begrip. Niet alleen in het dorp Tolbert, maar ook in de wijde omgeving. Het verenigingsleven en de in de gemeente gevestigde scholen deden nooit vergeefs een beroep op de gastvrijheid die Mulder hen bood. Van Sinterklaasvieringen, kerstuitvoeringen tot Fredewalda-middagen, Mulder bood niet alleen onderdak, maar stimuleerde dergelijke initiatieven steeds met groot enthousiasme. Deze faciliteiten werden veelal belangeloos aangeboden. Als het maar goed was voor het dorp, dan deed Louwe wel mee.
Legpenning gemeente Leek
De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de gemeenschap van de gemeente Leek. De verdiensten kunnen op elk terrein betrekking hebben. De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning. De legpenning werd eerder uitgereikt aan H. Donker (hoofd ULO), H.J. Smit (bekend voorman), Th. Van Waning (burgemeester), W. Hamster (raadslid/wethouder), F. Klijnsma (gemeente-ontvanger), J. Bos (raadslid), Th. Lycklama a Nijeholt (raadslid/wethouder), W.Tienkamp (raadslid/wethouder), Th. P. Zwart (burgemeester), H.Boonstra (raadslid/wethouder), R.Tamminga (gemeentesecretaris), J.W. Lieffering (raadslid/wethouder), J.J. de Jong (raadslid/wethouder), F.Schuring (hoofd Nijenoertschool), A. Rodenboog (raadslid/wethouder), J. de Noord (gemeentesecretaris), D.J. Louwes (verdiensten op het gebied van sport), S. de Jong (burgemeester), M.N. Voogd – Vaandrager (raadslid), Egbert Tates (directeur Oude Ulo), Kees Lakerveld (meerdere terreinen), Bert Renkema (leerkracht CBS Van Panhuys) en B. van der Veen (op vele terreinen verdienstelijk).