Vanavond informatiebijeenkomst busverbinding Groningen-Leek

LEEK – Vanavond is er in het gemeentehuis van Leek een informatiebijeenkomst voor inwoners over de verbetering van de busverbinding tussen Groningen en Leek. Tijdens de inloopbijeenkomst staan medewerkers van de gemeente en provincie klaar om informatie te geven over zaken als: de maatregelen langs de A7, nieuwe busafrit aan de noordzijde van de A7,twee bypasses aan de rotonde ten zuiden van de A7 en een verbindingsweg en rotonde tussen de zuidelijke rotonde en de oprit van de A7 naar Groningen. Ook de P&R met 200 parkeerplaatsen ten zuiden van de A7 komt aan bod.

De ontwerpen voor bovengenoemde maatregelen kunnen vanaf 8 mei 2017 tijdens kantooruren worden ingezien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek en op de pagina over de busverbindingen Leek en Roden. De provincie Groningen, de gemeente Leek en het Openbaar Vervoer Bureau Groningen-Drenthe werken samen aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer tussen Leek en Groningen. Hiertoe zijn in 2015 verschillende maatregelen bedacht, die in de periode tot 2019 worden uitgevoerd.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in kamer 0.44 en begint om 18:00 uur en duurt tot 20:30.