Veel digitale vaardigheden bij nieuwe redactieleden NoordenveldPlus

image

REGIO – Afgelopen maart stond in NoordenveldPlus een oproep voor vrijwillige redacteur(en) en een agendamaker met ervaring in Word, Excel en het versturen van bestanden via email. Dat er behoorlijk veel digitale kennis aanwezig is onder de 50-plussers in de gemeente Noordenveld bleek wel uit de reacties. Inmiddels maken zes nieuwe enthousiaste vrijwilligers deel uit van de redactie van NoordenveldPlus, een magazine voor en door Noordenvelders van vijftig jaar en ouder. Het blad komt vier keer per jaar uit, gelijktijdig met de Krant. Ook vandaag valt het bij u op de mat. In de voormalige gemeente Norg was geen informatieblad voor senioren. Als opvolger van Het Gele Boekje uit Roden en De Bijblijver uit Peize kwam in oktober 2011 daarom het eerste nummer uit. NoordenveldPlus wil inwoners van de gemeente Noordenveld voorzien van stimulerende informatie en motiveren om betrokken te zijn en te blijven in de Noordenveldse samenleving. Bob Hulshof van Stichting WiN heeft, samen met het lezerspanel, redacteuren en voorzitter Jofien Brink zich actief ingezet om het magazine op te zetten, Inge van Gerven heeft de huisstijl ontworpen en als eindredacteur inhoudelijk het blad verder uitgerold. Inmiddels weten al veel mensen en organisaties het blad te voorzien van interessante kopij. Media Totaal, de uigever van deze krant, verzorgt de uitgave evenals de verkoop van advertenties. En nu, mede dankzij de vrijwilligers, staat het blad voor en door Noordenvelders inmiddels op eigen (financiële) benen. In deze NoordenveldPlus stellen de nieuwe redactieleden zich aan u voor.