Veel geld aanwezig voor aanpak dorpskernen Noordenveld

Het raads- en coalitieakkoord van de gemeente Noordenveld liggen nog tot en met woensdag 6 juni ter inzage in de bibliotheken van Noordenveld. Deze woensdag (30 mei) worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd in Norg, Peize en Roden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de inwoners hun vragen stellen over de beide documenten. Een goed initiatief vanuit de gemeente, aangezien de droge taal in de twee akkoorden op zo’n avond wat meer tot leven kunnen komen. Of de inloopbijeenkomsten effect zullen hebben, is een tweede. Ik vraag mij af of de gemiddelde inwoner van Noordenveld zich interesseert in de teksten van de akkoorden, of ze überhaupt al gelezen hebben. Zeer benieuwd of er een beetje animo zal zijn op de verschillende locaties. Zelf ga ik zeker even een kijkje nemen. Wie weet worden er nog een paar goede suggesties/aanvullingen gedaan op hetgeen er al ligt. De kans dat ik van een koude kermis thuis kom en ontdek dat er op alle drie locaties geen noemenswaardige bezoekersaantallen zijn genoteerd, acht ik aanwezig.
Desondanks doet de coalitie er alles aan om de inwoner te betrekken. Zo werd ik afgelopen week door Harm Holman gebeld. Hij wilde de tekst van het coalitieakkoord wat verduidelijken, zodat het voor de gemiddelde Noordenvelder wat eenvoudiger wordt om hier een mening over te vormen. Een uitstekend idee, waarvan u de uitwerking terugvindt op pagina 13. In dit artikel pakt Holman – raadslid namens het CDA – een aantal punten uit het coalitieakkoord, waarbij hij ruwweg aangeeft wat de plannen van de coalitie zijn. Daarbij gaat het onder andere over sport en de aanpak van de dorpskernen. Bij dat laatste wordt natuurlijk gekeken naar de centrumontwikkeling van Roden, waarmee de gemeente al druk bezig is. Holman klonk triomfantelijk, toen het over het beschikbare geld voor de centrumontwikkeling ging. ‘Weet jij nog dat ik zei dat dit wel tien miljoen mocht kosten?’, vroeg Holman. Dat wist ik nog, ik had het namelijk uit zijn mond opgetekend. Holman noemde dit bedrag in de wandelgangen aan de vooravond van een raadsvergadering in december, toen hij met leden van de Zakenkring Roden stond  te praten. ‘Er is nu een bedrag van 1,5 miljoen beschikbaar, maar dat gaat substantieel meer worden. Uiteindelijk richting de tien miljoen’, sprak hij afgelopen week over de telefoon.  Het geld blijkt er te zijn en de gemeente is bereid flink te investeren. Dat is goed nieuws voor Roden, maar ook voor Peize, Nieuw-Roden en Norg. Die dorpskernen kunnen immers niet uitblijven. De wethouders hebben hiervoor zelfs allemaal een eigen dorpskern aangewezen gekregen. Peizenaar Kosters blijft zich bemoeien met Roden (hij is nu toch al bezig), Rodenaar Westendorp gaat aan de slag met Norg, Langeloër Ipema gaat aan de slag met Nieuw-Roden en wethouder Wekema (net als Westendorp afkomstig uit Roden) houdt zich bezig met Peize. Dat geen van de wethouders zich bezighoudt met zijn eigen dorp lijkt me logisch. Dat Ipema niet op Norg is aangewezen ook. Je mag het namelijk van de Langeloërs namelijk niet zeggen, maar eigenlijk is dit gewoon een verkapte buitenwijk van Norg. Onder het mom van ‘belangenverstrengeling’ is deze verdeling van de dorpskernen het meest veilig, lijkt mij. Holman gaat er vanuit dat er zo’n tien miljoen tegenaan gesmeten gaat worden en volgens hem is er ook genoeg geld. We gaan dus wat beleven, de komende jaren. Met het beschikbare geld valt genoeg moois te doen en in alle betrokken dorpen zijn al veel ideeën geopperd. Om niet het idee te krijgen dat ‘alles om Roden draait’ – zoals je nog wel eens hoort in de dorpen rondom Roden – zullen er concrete plannen over de toekomst van de omliggende dorpen moeten worden gemaakt. De gemeente kan aan de slag.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema