‘Veel goede doelen weten nog niet dat wij bestaan’

Stichting OverLeven overhandigt cheques aan goede doelen

RODEN – Stichting OverLeven reikte afgelopen week twee cheques uit aan instanties die zich in hebben gezet voor het goede doel. Stichting ‘De Regenboog voor Gambia’ en Actiegroep Nietap-Leek konden beiden 1500 euro tegemoet zien. In Het Wapen van Drenthe kwamen de organisaties bijeen en werden de welkome cheques uitgereikt.

Het is nog wachten op de twee instanties die hun cheques komen ophalen, wanneer het bestuur van Stichting OverLeven al zitting heeft genomen in het restaurant. Daar zit voorzitter Geert Joosten met penningmeester Klaas Haan en pr-verantwoordelijke IJcke Schaepman. Alleen secretaris Wouter van der Heide ontbreekt. De stichting is zo’n negen jaar geleden opgezet. Klaas zat toen nog voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. De stichting krijgt jaarlijks 15.000 euro van de gemeente, waarmee zij stichtingen, verenigingen en particulieren kunnen ondersteunen. Voorwaarde hiervan is dat zij zich inzetten voor een doel dat aansluit op één van de millennium-doelen van de Verenigde Naties. In dit geval is dat het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving.

Stichting ‘De Regenboog voor Gambia’ sluit aan op dit doel. ‘Zij hebben tijdens een markt geld ingezameld voor dit doel’, weet IJcke die samen met Klaas een kijkje kwam nemen. Deze stichting heeft het zich onder andere als doel gesteld om kansarme kinderen onderwijs te laten volgen.  Actiegroep Nietap-Leek zamelde dit jaar geld in voor Red een Kind. ‘Ieder jaar zamelen wij vanuit de Diaconie Leek geld in voor een goed doel’, laat de inmiddels aangeschoven Klaas de Weerd weten. ‘Dit jaar hebben wij in totaal 1638,31 euro ingezameld’, vertelt hij trots. Omdat de Stichting OverLeven het geld – tot een maximum van 1500 euro – verdubbeld, mag hij straks samen met Jan en Grietje Oosterhuis het geld in ontvangst nemen. Namens De Regenboog voor Gambia doen John Ettema en Siny Vos dat.

Omdat Stichting OverLeven jaarlijks 15.000 euro mag geven aan goede doelen, is het bestuur altijd op zoek naar doelen om te ondersteunen. ‘Ik kwam achter de actie van Stichting Regenboog voor Gambia, toen ik een oproep in de krant zag’, herinnert IJcke zich. ‘Toen heb ik contact gelegd, omdat het past in onze doelstelling.’ Idealiter dienen de goede doelen zich aan bij de stichting en niet andersom. ‘Daarom werken we hard aan naamsbekendheid’, zegt IJcke. ‘Veel goede doelen weten namelijk niet dat wij bestaan. Daar willen we verandering in brengen.’

De stichting mag dan gesubsidieerd worden door de gemeente Noordenveld, het bestuur staat hier helemaal los van. ‘Daar is bewust voor gekozen’, legt penningmeester Klaas uit. ‘Het moet immers geen politiek worden. Wij maken zelfstandig beslissingen over wat wij met het geld doen. Daarom komen we ook maandelijks bij elkaar. Natuurlijk leggen we jaarlijks wél verantwoording af aan de gemeente. Zij waarderen het dan ook zeer als ze weten waar het geld naartoe gaat.’

‘We hebben ons als doel gesteld om instanties en verenigingen te motiveren en te ondersteunen’, vervolgt voorzitter Geert. ‘Als het doel dan aansluit op de millenniumdoelen en wij er zeker van zijn dat het geld goed terecht gaat komen, kunnen wij het geld verdubbelen.’

Vandaar ook dat het bestuur iedereen die een goed doel heeft of steunt, wat aansluit op de voorwaarden van Stichting OverLeven, uitnodigt om vooral eens contact op te nemen. Dat kan heel simpel via info@overlevennoordenveld.nl. ‘Zeker de moeite waard!’