Veel mensen nieuwsgierig naar de eerste ‘Groene Kubusschool’ van Drenthe

WESTERVELDE – De Elsakker in Westervelde is de eerste ‘Groene Kubusschool’ van de provincie Drenthe. Dat leverde afgelopen dinsdag tijdens het open huis extra belangstelling op. Ouders en leerkrachten van de school hebben samen nagedacht over het onderwijsconcept. In een veranderende maatschappij is er namelijk ook behoefte aan andere vaardigheden bij leerlingen. Daarbij gaat het om zogeheten 21e eeuwse vaardigheden als analyseren, creatief denken en experimenteren. Tegelijk bestaat er een behoefte om meer te doen met duurzaamheid, ‘groen’ en onderzoekend en ontwerpend leren. Deze ontwikkelingen passen goed bij de Elsakker en ouders en leerkrachten zien hierin een kans om de school verder te ontwikkelen. Een nieuw concept dat door de Hanzehogeschool is ontwikkeld, is de Kubus-school. Daarin staan juist deze 21e eeuwse vaardigheden centraal. De Elsakker geeft er zijn eigen tint aan en de Groene Kubusschool is een feit. Tijdens Kubus-projecten leren leerlingen onderzoek te doen naar vraagstukken die daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Dit gebeurt dan ook in opdracht van een externe partij die de leerlingen een reëel en authentiek probleem voorlegt waarvoor de leerlingen een oplossing moeten bedenken. De leerlingen zijn dus eigenaar van hun eigen unieke oplossing. Deze externe opdrachtgevers denkt de school te vinden bij diverse maatschappelijke instanties en bedrijven die nu ook al bij de school zijn betrokken. Een Kubusproject wordt in zes dagdelen uitgevoerd. Op de Elsakker zal speciaal hiervoor een leer- en ontdekcentrum worden ingericht waar de kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren en ontwerpen. De dynamiek van het oplossen van externe, authentieke opdrachten met doe-dagen vraagt om een coachende didactiek van de leerkrachten. De leerling legt dus uit, het stellen van de juiste vragen door de leerkracht is dus essentieel. Een Kubusproject wordt twee of drie keer per jaar uitgevoerd.