Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst… voors en tegens

Een primeur deze keer… vrijdag was het afscheid van gedeputeerde
Rein Munniksma. Onder de aanwezigen onze burgemeester Hans
van der Laan. Natuurlijk kent hij Munniksma als gedeputeerde. Munniksma
is echter ook voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid.
Die tracht 5 koloniën in Nederland in België op de Werelderfgoedlijst
van Unesco te krijgen… waaronder Veenhuizen… Daar
maakt ook onze burgemeester Hans van der Laan zich al jaren sterk
voor. Rein Munniksma greep zijn afscheid als Gedeputeerde aan met
een prettige mededeling. Juist die dag had hij van de Nederlandse
regering te horen gekregen dat de Koloniën, waaronder Veenhuizen
definitief bij Unesco worden voorgedragen voor de werelderfgoedlijst.
De definitieve benoeming is verder het volgen van een noodzakelijke
procedure. Die kan nog wel een paar jaar in beslag nemen. Het opent
de mogelijkheid, dat Veenhuizen, maar eigenlijk heel Noordenveld
profiteert van deze eervolle plek op de lijst… Veenhuizen definitief op
de kaart gezet. Voor altijd…? Dat is nog maar de vraag… Dezer dagen
werden we opgeschrikt door de verovering van de Syrische stad
Palmyra door de Islamitische houwdegens van de Islamitische Staat.
Palmyra…? Inderdaad, die stad staat ook op de Werelderfgoedlijst
van Unesco. De stad met de 1000 pilaren stamt uit het stokoude Assyrische
rijk. Meer dan 6 eeuwen oud… Die pilaren hebben hun langste
tijd gehad. De Islamitische strijders willen ze met drilboren te
lijf gaan… Ze beschouwen het als tempels van afgodendienaren. En
afgoden weten ze… dat is hun God Allah een gruwel… Zijn wij zoveel
beter? Dat is maar de vraag. Denk maar aan de Drentse trots. De hunebedden.
Er resteren er nog een dikke 40… ze zijn van steen… Hele
grote stenen… Er waren er veel meer… onze gekerstende voorouders
keken er met twijfelende ogen naar. In de Middeleeuwen waren er al
veel stukgeslagen. De fragmenten zijn gebruikt als fundamenten bij
de bouw van de vroege kerken… Ze stonden toen op grond van particulieren.
Die gebruikten de stenen, stukgeslagen voor verharding
van wegen… De predikant en schrijver over de Drentse geschiedenis
Johannes Piccardt noemde de mensen die ze gemaakt hadden ‘Reuzen,
ofte menschen van grouwelijcke statuer’… We weten nu dat de
Trechterbekervolkeren gewoon ronde boomstammen gebruikten om
deze hunebedden op hun plaats te krijgen… Bepaald geen domme
heidenen dus. Zo hebben we op school ook geleerd van de Beeldenstorm
van 1566. Niet alleen van het begin der 80jarige
oorlog. Onze
kerken, nu Protestant, waren toen Katholiek en zagen er heel anders
uit. Veel Mariabeelden en kruizen, fresco’s aan de muren en
gebrandschilderde ramen. Alles moest kapot. De protestanten vonden
het afgodenverering… Ze beriepen zich op het Oudtestamentische
Bijbelboek Exodus. Toen Mozes de berg op ging om de stenen
tafelen naar beneden te zeulen met de 10 geboden daarop, fabriceerden
zijn Joodse volgelingen Het Gouden Kalf. De Heer bemoeide
zich er mee en beval Mozes Het Gouden Kalf stuk te slaan. Want,
staat in Exodus 3135.
14 “De Heer, de Afgunstige duldt immers geen
andere Goden naast zich…” Mooi klaar mee zo’n afgunstige Heer…
Het heeft heel wat kerken in kloosters tot verwoesting gebracht. De
fraaie met Heiligenprenten beschilderde muren… Daar ging simpel
voor eeuwen de witkwast overheen… Nee veel vingergewijs richting
die moslimmalloten moet ons met schaamte doen vervullen. Over de
rol van ons eigen verdwenen erfgoed… Dat voorspelt weinig goeds
voor het behoud tot in eeuwigheid van ons eigen culturele erfgoed?
Moet Veenhuizen op termijn vrezen voor halve garen, die het idee, dat
hier ooit bedelaars en wezen opgevangen werden en dat tot een late
schande willen verklaren? Niet te hopen. Ziet u ze al aankomen met
hun drilboren? Ik ook niet. Maar je weet maar nooit… Misschien is de
onverschilligheid en het gebrek aan waardering voor hen die er voor
gezorgd hebben, dat Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst komt een
veeg teken… Onze burgemeester Hans van der Laan voorop… Ach, hij
is het wel gewend, die onverschilligheid over zijn doorslaggevende
rol… Het is een nuchtere Groninger… Van huis uit…