‘Veilig opgroeien in de thuissituatie, dat is mijn állergrootste uitdaging!’

CJG week 23

Even voorstellen: Riekie Scholte

RODEN – “Ik kom om de hoek kijken bij de complexere gevallen. Zorgproblematiek die ingewikkelder ligt en soms meervoudig is. Zwaar? Zeker. Mijn uitdaging is om een kind in de eigen omgeving veilig te laten opgroeien”, vertelt gedragswetenschapper Riekie Scholte, die binnen het CJG de ‘specialisten ernstige opvoedvragen begeleidt’ en betrokken is bij het wekelijks multidisciplinair overleg (MDO).
“Iedere woensdagochtend bespreken we in het MDO de complexere opvoed- en opgroeivragen. Dan hebben we het echt over de zwaardere gevallen waarbij de problemen vaak op verschillende vlakken liggen. Een voorbeeld? Behalve gedragsproblemen bij het kind kunnen er ook financiële zorgen of drugs- of drankproblemen zijn binnen het gezin. Tijdens het overleg praten we over welke hulp het best ingezet kan worden. Is dat psychologische of psychiatrische hulp? Of is 24-uurszorg nodig? Er kan een situatie ontstaan dat ouders, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen. Dan proberen wij in overleg met de ouders een oplossing te zoeken. De minst ingrijpende maatregel is altijd de insteek. Is er binnen het familie of sociale netwerk van de ouders iemand die de verzorging en opvoeding kan oppakken? Van tevoren proberen we een inschatting te maken van de veiligheid voor het kind. Dat is namelijk altijd de basis. Een kind moet in een veilige, zorgeloze situatie kunnen opgroeien. Om een goede inschatting te kunnen maken van hoe bepaalde signalen moeten worden geïnterpreteerd, daar begeleid ik de casemanagers (de specialisten ernstige opvoedvragen) in. Zij hebben contact met de gezinnen en zijn belast met het inschatten van de risico’s van een bedreigde ontwikkeling en het inzetten van de noodzakelijke hulp. Om een zo breed mogelijk beeld te kunnen krijgen van een situatie, betrekken we ook de school van het kind erbij. Hoe functioneert het kind daar? Is er sprake van afwijkend gedrag? Feitelijk gedrag is belangrijk. Wanneer we dat inzichtelijk hebben, kunnen we het zorgplan opstarten. We proberen, door het inzetten van de juiste hulp, ervoor te zorgen dat het kind toch veilig in de eigen thuissituatie kan opgroeien. Dat is mijn állergrootste uitdaging!”