Ventilatie units begane grond mogelijke oorzaak klachten op de Marke

‘Dit zit me zelf heel erg hoog’

RODEN – Onvoldoende ventilatie zou de oorzaak zijn van de hoofd- en buikpijnklachten van leerlingen op obs de Marke in Roden. Voor de coronacrisis kampten veel kinderen op de noodschool achter sportcentrum de Hullen in Roden met deze klachten. Een aantal van hen, bleek na testen in het ziekenhuis een verhoogde koolstofmonoxidewaarde in het bloed te hebben. Hoe dat kan is tot dusver een raadsel omdat er op de school geen verbranding plaatsvindt. Er wordt inmiddels beter geventileerd op de school, maar toch zijn niet alle klachten verdwenen. Ontbrekende ventilatie onder de units op de begane grond zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn.

Voor dit verhaal nam de Krant contact op met BUKO, de leverancier van de noodschool. Het bedrijf uit Beverwijk is gespecialiseerd in tijdelijke huisvesting. Sander van der Kolk van BUKO noemde onmiddellijk  ventilatie als mogelijke oorzaak toen hij kennis nam van de klachten. Juist op ventilatie is behoorlijk ingezet nadat de school na de coronacrisis weer volledig open ging. De raamroosters staan standaard open, ook ’s nachts. Er is een mechanisch ventilatie systeem aanwezig dat gekoppeld is aan de CO2-meters in de school. Van der Kolk noemde ook het belang van ventilatie van de vloeren en de tussenvloeren, die bestaan uit houten panelen. Onder de units op de begane grond moet een ‘ventilatiespleet’ opengehouden worden, weet Van der Kolk. En juist dat is bij de Marke niet gebeurd. De boel is keurig ‘aangestraat’ met grind en een tuintje. Van der Kolk is overtuigd van de hoogstaande kwaliteit van de units. “Of je er nu 6 maanden gebruik van maakt of 5 jaar, dat maakt niets uit. Een lokaal heeft een oppervlak van 54 vierkante meter, geschikt voor 30 plus 1 leerlingen, dat is de norm. Al die materialen zijn gecertificeerd, gezondheidsissues zijn er niet. De beperking zit meer aan de technische kant. Het is geen gemetseld gebouw. Het bestaat uit sandwichpanelen met houten vloeren. Het gebouw staat op platen van beton. Onder de units zit een opening. Die is bedoeld voor de ventilatie van de vloeren.”

Verrast

Al vanaf de eerste dag dat de Marke open ging, in januari 2019, staan de units op de begane grond niet vrij. Directeur José Wolters reageerde verrast op de bevindingen. Wel constateerde ze dat op sommige plekken de behuizing van de units begint te rotten. Ook is er regelmatig sprake van stankoverlast, laat ze weten. “Ik ben echt verbaasd. Dit hadden ze toch bij de oplevering moeten zien? De units zijn allemaal aangewerkt met aarde en grind. Wel zijn er een aantal ventilatieroosters geplaatst aan de onderzijde van de units. Of dat voldoende is weet ik niet. We zullen direct contact opnemen met de gemeente en met BUKO. Mocht dit wel de oorzaak zijn, moeten we zo snel mogelijk bekijken hoe we dat gaan oplossen.”

Ook wethouder Jeroen Westendorp reageerde verrast na confrontatie met deze feiten. “Fijn dat dit in ieder geval is uitgezocht. Wij zullen direct contact opnemen met de Marke en bekijken of we samen constateren dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Daarna gaan we verder met stap twee: hoe kunnen we dit op korte termijn oplossen? Daarvoor zullen we ook contact opnemen met BUKO. Dit zit me zelf erg hoog”, laat Westendorp weten die inmiddels ook contact heeft gelegd met de betrokken gezinnen. “We moeten op zoek naar een gemene deler”, liet hij eerder weten.

De Hullen

Mogelijk zou Sportcentrum de Hullen die gemeenschappelijke deler kunnen zijn, zo werd gedacht. Ook dat lijkt na onderzoek uitgesloten. De verwarmingscentrales bevinden zich buiten het pand. Een onafhankelijk gespecialiseerd bureau deed metingen in alle ruimten van het pand. Daaruit kwamen geen verhoogde waarden naar voren. Toch meenden verschillende ongeruste ouders dat de lucht die vrijkomt uit de installatie bij een bepaalde windrichting naar de Marke geblazen zou kunnen worden. Ook dat is onderzocht. Door een tweede specialist, vertelt wethouder Jeroen Westendorp. “We willen alles uitsluiten. Het antwoord is vrij technisch. De Hullen heeft een gesloten systeem. Na een technische analyse is naar voren gekomen dat een koolmonoxidebron niet waarschijnlijk lijkt. We moeten dus verder kijken. Te beginnen bij de betrokken personen. Het contact is gelegd. We moeten mogelijke verbanden analyseren. We zullen externe expertise over dit onderwerp inschakelen. De eindbalans valt op dit moment nog niet op te maken”, aldus Westendorp.

Opnieuw klachten

José Wolters heeft in de eerste weken nadat de school na corona weer helemaal open is geen klachten ontvangen. Vorige week ging het opnieuw mis en hield een aantal ouders met kinderen uit verschillende groepen hun kind thuis vanwege aanhoudende hoofd- en buikpijnklachten. Inmiddels laaien de zorgen over de luchtkwaliteit op de school weer op onder ouders. In verschillende groeps-apps zijn de klachten hét onderwerp van gesprek. “Ik hoop dat ouders de klachten bij mij kenbaar maken”, zegt Wolters die verrast is door de klachtenexplosie. In de week ervoor had ze er namelijk nog geen enkele ontvangen. “Nadat de GGD contact heeft opgenomen met betrokken ouders is het erg gaan leven in verschillende groepsapps. Maar daar los je niets mee op. Daarom heb ik vrijdag in een mail aan alle ouders aangegeven dat ik ze graag persoonlijk spreek over de klachten van hun kinderen. We willen graag weten of de klachten er voor de coronaperiode waren, of ze tijdens de thuiswerkperiode aanwezig waren én of ze tijdens de volledige opening van de school zijn (terug)gekomen. Wanneer klachten bij mij gemeld worden, kan ik een lijst maken en kunnen we vervolgstappen ondernemen. We pakken het breed op: de GGD, OPO Noordenveld, de MR en de gemeente zijn betrokken. Het gaat om de gezondheid van de kinderen, dat nemen we uiterst serieus”, zegt Wolters die met het schoolteam een spoedvoorlichting gehad over ventilatie in de school door de GGD. Ventilatie blijkt op meerdere scholen een probleem. “De ramen moeten open. Als het koud is voelt dat tegenstrijdig, maar het moet”, vertelt Wolters. “We vragen kinderen een dikke trui of een jas mee te nemen. De roosters die boven de ramen zitten, staan nu standaard open. Ook ‘s nachts. In overleg met de GGD en gebouwbeheer heeft een extern bureau (Invent uit Beilen, red.) nogmaals klimaatmetingen verricht op onze school. Door corona is er een onderbreking van de metingen geweest en daarom zijn de metingen opnieuw uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Naar verwachting is het rapport in de tweede week van de zomervakantie klaar.”

Nieuwe school

Wolters en haar leerlingen bivakkeren inmiddels alweer anderhalf jaar in de noodschool. Het oude schoolgebouw aan de Molenweg is inmiddels gesloopt, maar erg voortvarend lijkt het niet te gaan met de nieuwbouw. Na vleermuizen lijkt nu stikstofproblematiek de oorzaak van het behoorlijke vertraagde proces, weet Wolters. “Ik vind ook dat het allemaal erg lang duurt. Dat is best frustrerend.  Maar we blijven flink ons best doen. Zitten beslist niet stil. Op dit moment buigt de stuurgroep zich samen met deskundigen over de verkeerssituatie rond de school. En over de mogelijkheden voor een kiss en ride zone. De schetsen liggen er. En dan vooral de wensen van ons als school, de buurt en de gemeente. De stuurgroep heeft een voorselectie gemaakt van vijf  architecten. Daarvan gaan we er deze week drie uitkiezen. Zij mogen een ontwerp maken. Wat onze wensen zoal zijn? Een groene speel- en leeromgeving. En een buitenlokaal op het plein. We zijn een creatieve school. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor een doe- en denklokaal en podiumactiviteiten. Verder moet de school bij de omgeving passen. De school staat middenin een woonwijk, dus geen schreeuwende kleuren, maar gebouwd van natuurlijke materialen met veel hout. Na de zomer gaan we de keuze maken welk ontwerp het gaat worden. In de zomer van 2022 moet de school er staan is ons verteld.”