Verantwoord op pad met een goede rollator

RODEN – Men gaat er altijd maar van uit dat het goed is. Dat alles goed vast zit, dat de remmen goed werken en er niets kan gebeuren. Ook het gebruik van de rollator, want daar hebben we het over, is iets vanzelfsprekend. Dat kan toch iedereen? Hoe anders is de realiteit. Daarom verzorgde fietsenmaker Jan Giezen vorige week in Roden en Peize weer rollatorkeuringen, omdat het beslist niet vanzelfsprekend is dat een rollator altijd in goede staat is en blijft. Giezen controleerde en voerde klein herstelwerk uit aan remmen, hoogte, zitting en afstelling. Hij werd dit jaar bijgestaan door Iris Kort, tweedejaars student Sociaal Cultureel Werk en stagiair bij Welzijn in Noordenveld. Zij bood een aantal oefeningen aan in de vorm van hindernissen met lastige hobbels en gaf tips over lichaamshouding bij het gebruik van de rollator. Want behalve een goede rollator, is goed gebruik en een goede houding ook bijzonder belangrijk.