‘Verbod op bezorgende ooievaars?’

LEEK – Dat was even de smoor in hebben. Met een flinke snelheid fietste ik naar Zevenhuizen. Tenminste dat vond ik zelf. Even later ging mijn droom, om op latere leeftijd ontdekt te worden als talentvol wielrenner, volledig in rook op. In een flits passeerde mij een veelkleurig ‘iets’. Een tel later zag ik dat het een ‘echte’ wielrenner was. Nog een paar tellen verder was hij, of wie weet ook nog eens een zij, in de verte verdwenen. Gelukkig kon ik met mijn snelheid genieten van de natuur. Het racekanon zag daar waarschijnlijk niets van. Even later stond ik als verkeersregelaar op de Kerkhoflaan naast het prachtige witte kerkje in Zevenhuizen. Deze kerk staat aan de vooravond van een fikse verbouwing. Dit om aan alle leden van de protestante gemeente in het dorp ruimte te bieden en daarnaast door aansluiting aan- en renovatie van de voormalige pastorie tot een ruimere voorziening te komen. Helaas raakt het Verenigingsgebouw daardoor overbodig. Wie weet neemt ‘het dorp’ dit over. Voor de 6e keer nam Zevenhuizen deel aan de wielermeerdaagse Noordenveld – Westerkwartier. Door de straten echode de stem van de omroeper uit tientallen luidsprekers. Alsof hij de deelnemers wilde opzwepen ‘joeg’ hij de namen van alle deelnemers in een gehaast tempo langs de huizen en door de scherpe bochten. Het zou wat zijn, als burgemeester Berend Hoekstra aan het begin van de raadsvergadering de namen van de raadsleden luidkeels zou opnoemen. Wie weet zou daardoor de discussie kunnen oplopen tot grote hoogte. Bij uitzondering begint de vergadering op 6 juli om 17.00 uur. Dit in verband met de behandeling van de Kadernota 2017-2020. Een beetje kaderen over het ‘graf’ heen, want zoals u ongetwijfeld weet gaat de gemeente Leek op 1 januari 2019, des nachts om 0 uur, op in de heringedeelde gemeente Westerkwartier. Zijn we ineens met ruim 60.000 inwoners. Je zult ze maar allemaal een handje moeten geven. Je zou van elk maar een euro krijgen. Je zou maar samen voluit en enthousiast achter de nieuwe gemeente gaan staan, met als motto ‘ik zal – jij zult – wij zullen!’ De kadernota is een voorbereiding op de begroting van het komende jaar 2017 en tevens zijn ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de komende vier jaar opgenomen. Door 800.000 euro te bezuinigen wordt verwacht dat het jaar 2017 een klein positief resultaat zal hebben van 17.000 euro. Wettelijke verplichtingen ten aanzien van de uitbetaling van de vakantietoelage in 2017 en de uitkering uit het gemeentefonds zijn debet aan het hoge bezuinigingsbedrag voor 2017. De jaren daarna lijkt het crescendo de goede kant op te gaan, met een positief resultaat van 600.000 euro in ‘2020’. Eén van de onderwerpen die in de nota staat is het voorstel van het college om te komen tot het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor de brede school in Oostindië. Een kleine zeven jaar bivakkeren de c.b.s. Van Panhuys en o.b.s. De Hasselbraam al in een noodvoorziening. Het huidige gebouw is te klein geworden om alle leerlingen te herbergen en daarom wordt er ook al school gehouden in één van de lokalen van de naastgelegen kinderopvang. De kosten van het nieuwe gebouw inclusief infrastructuur worden op 3 miljoen euro geraamd en de bijbehorende nieuwe gymzaal op 1 miljoen. Totdat de school klaar is worden er nog extra units geplaatst om aan de reden van alle ‘ooievaars’ die in de wijk om de haverklap verschijnen onderdak te verlenen. In 2019 zal, mits de raad instemt, de nieuwbouw een feit zijn. Hoewel, eigenlijk kan alleen het verbod op aanvliegende ooievaars boven de wijk de bouw nog tegen houden. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.

PS De komende weken is schrijver dezes met zomerreces.