Verbod vuur te stoken in Noordenveld  

NOORDENVELD – Met de blijvende droogte neemt het risico op natuurbranden per dag toe. Alle natuurbeheerders in Drenthe en een groot aantal campings hebben inmiddels besloten over te gaan tot een stookverbod. Daarmee zijn de grootste risicogebieden inmiddels ondervangen.

De gemeente Noordenveld neemt het advies van de Veiligheidsregio Drenthe over en stelt met ingang van dinsdag 24 juli een stookverbod in.

Burgemeester Klaas Smid: ‘De boodschap aan de samenleving om voorzichtig en oplettend te zijn komt goed over. Het werkelijke brandrisico wordt immers gevormd door menselijk gedrag. De overtuiging is dat we met beïnvloeding van het gedrag meer bereiken dan met een verbod. Toch kan een stookverbod versterkend zijn aan de boodschap “wees voorzichtig en oplettend”. Het geeft in ieder geval eenduidigheid. Gebaseerd op het toenemende risico en in het streven naar duidelijkheid volgen we het advies van de Veiligheidsregio om over te gaan tot een stookverbod. Een barbecue in uw eigen tuin mag natuurlijk wel, maar let alstublieft op. Neem voorzorgsmaatregelen. Zorg bijvoorbeeld voor water of zand in de buurt, blijf er altijd bij en houd de wind in de gaten!’

Concreet betekent dit dat het stookverbod van artikel 5:34 APV Noordenveld in de gehele gemeente van kracht is. Dit verbod geldt dus ook voor de volgende activiteiten in de open ruimte:

-verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

-sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;

-vuur voor koken, bakken en braden.

Dit verbod geldt tot nadere berichtgeving.