Verborgen verhoalen op verborgen plekjes van Nienoord

Leek Verhalen vertellers

LEEK – Op zondag 25 mei om 15:00 uur vertrekt op Landgoed Nienoord een spannende ontdekkings- en verteltocht. Drie vertellers van vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ nemen aanwezigen mee op avontuur met verhalen uit de roemruchte geschiedenis van de borg Nienoord.
De rijke historie van de borg is een bron voor mooie en verbazingwekkende verhalen en is deels te zien bij een bezoek aan de borg. De rijke historie van de borg Nienoord gaat terug naar 1500, toen Wigbold van Ewsum landerijen kocht in het Westerkwartier met als doel het veen te exploiteren. Het in productie brengen van het veen was geen peuleschil en kende vele tegenslagen, maar toen zijn opvolgers de vervening goed op gang kregen, stroomde het geld binnen. Het landgoed en de borg werden steeds fraaier en de familie ontwikkelde zich als één van de belangrijkste adelijke families van het Noorden. In de 18e eeuw kende Nienoord een ongekende rijkdom en roem, wat bijvoorbeeld af te lezen was aan de exotische planten, dieren en producten die op het landgoed te aanwezig waren. Tot aan de Franse Tijd hadden de bewoners van Nienoord het voor het zeggen rondom Leek. Ze spraken recht, hadden veel grond in bezit en bepaalden wie welke bedrijvigheid mocht uitvoeren. Met de komst van de Franse Tijd kwam echter het verval van de macht en daalden de inkomsten. Het huis werd deels afgebroken, stond zelfs een keer in de brand en uiteindelijk kwam een deel van de familie om, bij een noodlottig ongeval nabij Enumatil.
Piet de Vries, Hennie van der Laan en Geert Zijlstra nemen de bezoekers op deze 25 mei mee achter deuren, die normaal gesproken dicht blijven. Neem met verbazing kennis van deze ruimten en de verhalen die daarbij horen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus kom tijdig of reserveer een plekje. Kaartjes à 5,­ p.p. zijn te reserveren via de museumkassa, 0594­512260 of stuur een e­-mail naar secretariaat@museumnienoord.nl.