Verbouwing Kerk van Peize komt in zicht

PEIZE – Eind 2020 wordt de Kerk van Peize intern verbouwd. Abe van der Werf en Peter Killestijn vormen de bouwcommissie en lichten het toe. Abe vertelt: ‘We zijn al een paar jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn meerdere bouwplannen geweest, maar uiteindelijk vonden we de juiste vorm.’ Peter vult aan: ‘De kerk is in 1964 voor het laatst grondig opgeknapt. Er is toen een triomfboog in de kerk geplaatst die slecht bleek voor de akoestiek en de zichtlijnen in de kerk. Die wordt nu verbreed, zodat die problemen opgelost worden. Ook de verwarming en andere facilitaire voorzieningen kunnen echt niet meer. Er komen nieuwe stoelen en toiletten, een betere keuken en vergaderruimte. De Kerk van Peize is erkend als ‘Groene kerk’ dus ook aan duurzaamheid, milieu, efficiënte verwarming en isolatie wordt aandacht besteed. En aan toegankelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn. De gemeente Noordenveld heeft al een vergunning afgegeven, die begin mei in werking trad.’

De kerk van Peize is een oecumenische kerk, dat wil zeggen dat iedereen welkom is die op zoek is naar zingeving in zijn of haar leven. Op papier telt de kerk vijfhonderd leden, maar zondagmorgen zijn er niet meer dan veertig mensen aanwezig. De kerk wordt eigenlijk veel meer door de week gebruikt voor concerten, koorrepetities, lezingen, boekpresentaties, begrafenissen en trouwerijen. ‘Ook daarom willen we verbouwen’, vertelt Abe van der Werf: ‘Het kerkgebouw is van en voor het dorp Peize en zal straks nog meer geschikt zijn voor multicultureel gebruik.’

Met de verbouwing is 380.000 euro gemoeid. Dankzij giften en subsidies, en de steun van de Provincie Drenthe, kan de verbouwing worden gefinancierd. De bedoeling is dat de verbouwing in oktober van dit jaar start. Rond maart 2021 moet de verbouwing klaar zijn.