Verdwenen

Puur Natuur

Het gebeurt nogal eens dat ik word benaderd door mensen die zaken aan de kaak stellen die met de natuur hebben te maken. Dat kun je verwachten als je over de natuur schrijft. Soms kan ik daarin iets betekenen, maar vaak ook niet, omdat het volgens de regels is. Wel kun je daarbij de vraag stellen of er over is nagedacht en rekening met de natuur is gehouden. Daar wringt de schoen en blijkt maar al te vaak dat het daaraan schort.

Wat nu speelde waren de gebeurtenissen op een perceel grasland gelegen naast de Noorderkroon. Verontruste bewoners belden: Eerst was daar mest geïnjecteerd, toen werd daar nog een flinke hoeveelheid kunstmest over uit gestort en als klap op de vuurpijl werd er gif gespoten om alles wat geen gras is kwijt te raken. Dat moet dan zijn gebeurd door iemand die het maximale rendement van zo’n perceel wil halen. Dus puur uit winstbejag. Het betreffende perceel is eigendom van projectontwikkelaar De Friesche Wouden die daar natuurlijk bepaalde verwachtingen van had. Het liefst zagen ze daar woningen komen, maar nu dat uit beeld is kan het in de toekomst nog als sportcomplex gaan dienen. In de tussentijd wordt het verpacht en wel aan Harm Holman, lid van de gemeenteraad namens het CDA en tevens de man die de laatste tijd in opspraak raakte, werd gerehabiliteerd en vervolgens weer in een slecht daglicht kwam te staan. Die ’soap’ wordt vervolgd.

Ik houd me maar liever zo weinig mogelijk bezig met gemeentepolitiek, want daarvan had ik al gauw mijn bekomst toen ik hier kwam wonen. Boud kun je stellen dat men op dit niveau (in Noordenveld) vooral bezig is met eigenbelang, het bedrijven van vriendjespolitiek en het elkaar de hand boven het hoofd houden. Dan is het goed dat er een luis in de pels is die deze politiek op de korrel neemt, maar de enige die dat in mijn optiek doet, Groen Noordenveld, maakt er zelf deel van uit en pakt niet altijd door. Misschien dat GroenLinks ook af en toe een duit in het zakje doet. Politiek is voor mij sowieso een vies woord, maar als je met natuur van doen hebt en je wilt ervoor opkomen dan heb je er wel mee te maken. Natuur in Nederland is mensenwerk, want natuur heeft geen stem. En dan blijkt maar zelden dat ik mensen uit de plaatselijke politiek erop kan betrappen affiniteit met natuur te hebben.

Over Holman vraag ik me bijvoorbeeld af waarom hij daar bij de Noorderkroon alles wat met natuurwaarden heeft te maken om zeep helpt. Waarom planten als de Pinksterbloem kapot spuiten? Daarop komen tal van insecten af, zoals het Oranjetipje (foto). Die zijn nu verdwenen. Is dat om een paar koeien een dag extra vreten te bezorgen. Ik vermoed dat de meeste inwoners (en anderen) die er langs fietsen liever een grasland zien met bloeiende planten waarop vlinders en dergelijke afkomen dan alleen maar groen gras dat je misschien wel vijf keer kunt maaien. Je bent wel erg inhalig bezig en gespitst op maximale opbrengst wanneer je zo te werk gaat. Zo negeer je wat aansluit op de hedendaagse opinie. Ik baal er trouwens van dat boeren oververtegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Noordenveld. Niet voor niets noem ik daarom Gemeentebelangen ’de boerenpartij’ (met Brink en Smeenge) en zij zullen ’collega’ Holman geen pijn willen doen. Het gaat hier zelden over burgerbelangen, maar vooral om boerenbelangen. Ik baal er ook van dat Holman zijn bedrijf heeft in een beekdal met kwetsbare natuur. Daar zie je veel liever een (biologisch) bedrijf dat extensief boert. Daarbij denk je aan koeien als Blaarkoppen en Lakenvelders, om er maar een paar te noemen. Dat zijn bedreigde rassen die je graag wilt behouden. Die kun je heel goed inzetten bij natuurbeheer. In zo’n beekdal gelden vast allerlei restricties waarmee je als boer rekening moet houden en je houdt je hart vast of die wel allemaal worden nageleefd. Wat betreft ’het gedoe’ in de gemeenteraad denk ik: ”Waar rook is is vuur”. Het wordt wellicht tijd dat Holman zijn (vele) zegeningen telt en de politiek verlaat voordat hij zichzelf nog meer beschadigt. Als je het hebt over geloofwaardigheid valt daarop veel af te dingen. Ik sprak een paar journalisten over deze zaak en weet dat de onderste steen nog niet boven is.