‘Vereniging heeft ook een grote sociale functie’

Voetbalclubs in de regio verbijten zich

PEIZE/NORG – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs clubs in de regio. Te beginnen in Peize en Norg, waar voorzitters Danker en Drenth het gemis van de club voelen. 

De voorzitter van VV Peize, Harm Jan Danker, is blij dat de jeugd op zaterdag zijn onderlinge partijtjes nog kan spelen. ‘Daar doe je het voor een groot gedeelte voor’, stelt hij. ‘Het plezier en enthousiasme straalt er dan van af. De eerste selectie traint in tweetallen om toch in conditie te blijven. Natuurlijk worden de geldende regels in acht genomen.’

Danker ziet de hervatting van de competitie somber in. In september gaf hij al aan niet te verwachten dat er in 2020 nog gevoetbald zou gaan worden. Die voorspelling lijkt nu uit te gaan komen.  

‘Het is een onwerkelijke situatie. Dit is nog nooit voorgekomen’, vervolgt Danker. ‘Het ligt allemaal stil. De voetbalclub heeft een maatschappelijke functie in Peize en het is dan ook jammer dat er geen gebruik van de kantine kan worden gemaakt. Het gemis van de sociale contacten is voor velen heel vervelend. VV Peize is meer dan voetbal. Neem het Old Stars-programma, waarbij ook gebruik van onze accommodatie wordt gemaakt.’

‘Binnen het bestuur zijn we druk doende met het realiseren van de nieuwe accommodatie. De architect is bezig met het uitwerken van de plannen, waar kleedkamers en een kantine uit zullen verrijzen. Het plan is dat naast het pad, vanaf de Hereweg, dat naast de sporthal loopt de nieuwe accommodatie zal komen te staan’, zegt Danker. Een vurige hoop van Danker en bestuur is dat de entree van het sportveld dichter naar de weg zal komen te liggen. De huidige ingang is weggestopt is het idee van de voorzitter. Daarnaast hoopt hij dat de gemeente snel een besluit zal nemen om over te gaan tot de bouw. ‘De huidige accommodatie is niet meer van deze tijd’, stelt de voorzitter. ‘Eigenlijk kunnen we gasten op deze manier niet meer ontvangen.’

Op dit moment zijn er geen inkomsten. Het is dan wel prettig dat de Rabobank de VV Peize verblijd heeft met een mooi bedrag vanuit hun clubactie. Danker is positief gestemd, want er is op dit moment geen ledenverlies te melden. Peize heeft een trouwe aanhang, die niet snel zal weglopen. Hij en zijn bestuursleden kijken dan ook vooruit en hopen dat de competitie wellicht in januari na de winterstop weer kan gaan beginnen.

Voorzitter Albert Drenth van GOMOS vindt de huidige situatie vooral onwerkelijk. ‘Geen voetbal. Geen geouwehoer en gezeur in de kleedkamer. Geen klaverjassen in de kantine. De algemene ledenvergadering is uitgesteld. Zondags geen spanning en ga zo maar door’, verzucht Drenth. Hij denkt samen met zijn mede bestuursleden om de oliebollenactie eventueel ook af te gelasten. Hij is er nuchter onder. ‘Het is wat het is. We hebben er geen invloed op. We zijn het lijdend voorwerp waar we mee te dealen hebben. Wellicht is er na de winterstop enig licht in de tunnel te ontwaren. We hebben geen hoofdrol in deze slechte film.’

De jeugd van GOMOS traint wel. De voorzitter vindt dat mooi en ziet de jeugdspelers dan ook genieten. De senioren hebben deze periode nog niet getraind. Er is nog geen ledenverlies te melden bij de Norger club.

De voorzitter is wel angstig, dat als deze voetballoze periode blijft, er minder gemotiveerde leden zullen komen, die dan af zullen haken. ‘Het gemis van met jouw team bezig te zijn, gaat dan opgeld doen. Ik geloof niet dat er veel leden zullen afhaken, maar er zijn er ongetwijfeld een paar die een individuele sport gaan verkiezen.’

Voor wat betreft de toekomst is Drenth optimistisch. Het nieuwe woonplan Oosterveld zal hopelijk voor GOMOS nieuwe leden opleveren. Dat betekent stabiliteit waar je als bestuur naar zoekt.

De club heeft bovendien enige reserve voor onvoorziene zaken. ‘Wat dat betreft kunnen we het aardig uitzingen, maar het moet niet te lang duren’, zegt Drenth. ‘We kijken naar voren en gaan wellicht na de winterstop met een halve competitie starten. Maar dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona.’