Verjonging en herstel in houtwallen Mensinge

RODEN – Staatsbosbeheer gaat de komende jaren een aantal houtwallen rond het landgoed Mensinge in Roden verjongen. De bomen en struiken op de houtwallen werden vroeger regelmatig gekapt en gebruikt als geriefhout voor rasterpalen, in kachels en bakkersovens. De struiken en bomen liepen vervolgens opnieuw uit en waren belangrijk voor allerlei insecten en andere dieren. De periodieke kap van houtwallen is met de komst van andere brandstof- en houtvoorziening wat in onbruik geraakt. Daardoor zijn veel houtwallen, waar vroeger bloeiende struiken zoals meidoorn, hondsroos, wegedoorn, lijsterbes en wilde appel stonden, begroeid geraakt met grotere boomsoorten zoals,eik of els. De in het voorjaar rijk bloeiende struiklaag is op sommige plekken nagenoeg verdwenen. Ook zien veel houtwallen er nu ongeveer hetzelfde uit. Door periodiek de bomen op een aantal houtwallen te verwijderen, zal de variatie aan struiken en bomen naar verwachting toenemen. Deze week wordt daarom begonnen met het afzetten van bomen op ongeveer twee wallen ten noorden van het Sterrebos. Daarna wordt gevolgd hoe de wallen zich ontwikkelen. Aan de zuidzijde van het Sterrebos is van een door koeien vertrapte houtwal het wallichaam hersteld. Dit voorjaar worden daar nieuwe, jonge struiken ingeplant. Het hout dat van de wallen komt, wordt versnipperd en afgevoerd naar een biomassacentrale waar energie wordt opgewekt. Overigens worden niet alle wallen aangepakt. Daar waar de eiken beeldbepalende bomen in het landschap zijn geworden, worden de wallen niet verjongd.