Verkeerde beeldvorming knaagt aan BBS De Verwondering

‘Kinderen leren hier skills voor het leven’

ALTEVEER – De brede basisschool De Verwondering heeft last van een verkeerd beeld dat rondzingt over de school. Het zou er een ‘losgeslagen toestand’ zijn waar kinderen vooral spelen in plaats van leren. Maar niets is minder waar, zegt directeur Marjan Kolk. Ook ouders en leerlingen weten zelf beter. Wel is het een school die op haar eigen manier vorm geeft aan onderwijs. Op de school in Alteveer is naast het ‘gewone’ leerwerk veel aandacht en tijd voor beweging, natuur en de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Hoe dat beeld is ontstaan, weet oprichter van de school Marjan Kolk niet. Het klopt in ieder geval niet. Kolk is duidelijk. ‘We zijn geen dagopvang en geen speeltuin, we zijn gewoon een school die kindgericht onderwijs geeft. Natuur is daar een belangrijk onderdeel van.’ Dat beaamt ook leerkracht Erika Gerrits. ‘We zetten hier in op bewegend en ontdekkend leren. Door veel te bewegen raken beide hersenhelften beter op elkaar afgestemd. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen beter leren als ze regelmatig bewegen.’ Esther Blokzijl uit Roden is moeder van Naomi en Elyna, haar beide dochters zitten op De Verwondering. Een bewuste keuze, zegt ze. ‘We zijn zelf erg gericht op de natuur. Een kind hoort niet binnen te zitten en al luisterend de leerstof tot zich te nemen naar onze mening. Door veel buiten te zijn wordt de intrinsieke motivatie geactiveerd. Kinderen worden nieuwsgierig en stellen vragen. Laatst hadden ze een rekenles over liters, deciliters en centiliters bij het Lieversche diepje. Met kannetjes en bakjes gingen ze zelf aan de slag met de verschillende maten. Spelenderwijs leren, dat vinden we belangrijk. Daarbij spreken de kleine klassen ons aan. Mijn kinderen worden gezien door de juffen.’

Leerdoelen

De Verwondering voldoet volledig aan de leerplichtwet, zo maakte de onderwijsinspectie na een bezoek in 2018 bekend[MK1] . Er worden precies dezelfde leerdoelen behandeld als op reguliere scholen. ‘We passen ons aan aan het proces van het kind, dat betekent ook dat we groepsdoorbrekend werken. Ontwikkeling op cognitief niveau, maar wel in het tempo van het kind’, vertelt Gerrits. ‘We werken met het Spectrovita volgsysteem. Daar staan alle leerdoelen in. Tijdens het schooljaar komt alles aan bod. Per vak bespreken we samen met de klas de leerdoelen en vervolgens beslissen we wat we als eerste gaan behandelen. In groepsvorm gedragen besluiten nemen met argumenten en voorkeuren, zoals het hoort in een democratie. Kinderen mogen wat ze geleerd hebben op hun eigen manier verwerken. Dat kan een spreekbeurt zijn, een collage of een presentatie voor de groep.’

Skills voor het leven

Blokzijls dochter zit nu twee jaar op De Verwondering. Daarvoor zat de op een andere basisschool. ‘Ik heb een ander kind teruggekregen. Een kind dat met plezier naar school gaat en niet overprikkeld is als ze thuiskomt. Kinderen worden hier op sociale en emotionele ontwikkeling begeleid. Dat hebben wij niet geleerd op school. Voor jezelf opkomen, keuzes maken en samenwerking zijn skills waar ze in hun latere leven veel aan hebben. Ze is krachtiger geworden. Durft zich te laten zien in de groep. Hier gaan ze niet over de grenzen van een kind heen.’

Aan tafel zitten Stijn (9), Quinten (8), Quin (10), Naomi (10), Dorus (8) en Teun (8). Ze willen graag vertellen hoe leuk hun school is. Dat begint al als ze ’s ochtend op school komen, vindt Stijn. ‘De lessen beginnen om kwart voor negen. Tot die tijd mogen we zelf iets kiezen uit de kieskast. Meestal ga ik een potje schaken of dammen. En soms krijgen we buiten taallessen. Dan hangt juf allemaal kaartjes op en dan moeten wij de lidwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en de zelfstandige naamwoorden zoeken.’ Naomi vindt vooral de ‘ateliers’ erg leuk. Dat zijn lessen waarbij iemand komt vertellen over zijn of haar beroep. ‘Hier is al eens een boswachter geweest en we hebben een keer kaarsen gemaakt en iemand kwam ons leren prikvilten.’ Over één ding zijn de jongens het roerend eens: bushcraft is fantastisch. ‘Dan gaan we huttenbouwen en fikkie stoken met vuurstenen en een firesteel.’

Op dit moment zitten er 19 kinderen op BBS De Verwondering. De school is in 2017 gestart in het Scoutingsgebouw in het Mensingebos. Een jaar daarna zijn ze verhuisd naar de huidige locatie aan de Melkweg. Daar is hun toekomst niet zeker omdat er plannen liggen voor woningbouw op het perceel. Daarom is de directeur op zoek naar andere geschikte locaties voor de school. ‘We zouden hier het allerliefst blijven. Deze plek is fantastisch, aan het bos en midden in de natuur. Zelf denk ik dat het nog niet zo’n vaart loopt met de woningbouw. Volgens mij is het nog niet allemaal rond. Zolang er nog geen schep in de grond zit, blijven we hier. En ondertussen gaat de zoektocht door’, zegt Kolk die nog ruimte heeft voor nieuwe leerlingen. ‘Donderdag 3 november houden we een informatieavond. Iedereen die nieuwsgierig is of graag wil kennismaken met onze school is van harte welkom tussen 19:00 en 21:00 uur.’ BBS de Verwondering is geen staatsgesteunde school. Dat betekent dat ouders zelf het onderwijs voor hun kind betalen.


 [MK1]Recent (2 weken geleden) is de inspectie weer geweest en zijn we weer ‘goedgekeurd’ het officiële rapport is nog niet binnen, wel mondeling door inspecteur toegezegd. Zouden we hier iets over kunnen toevoegen? Bijvoorbeeld zoiets als: Ook recent heeft de onderwijsinspectie de Verwondering bezocht en goedgekeurd.